Óda

| Vydáno:

Čeština jest kouzlo kouzel – od Andrewa Uroborose
Óda na Olivera
Po cestě od ody honil mě aran,
a když mě kousl, byl jsem fest na…rán.
Teď už jen rčím, že jsem sám ůl,
kdybych tam nelezl, mohl jsem být cool!

Jazyková chvilka

| Vydáno:

Jazyková chvilka
Pan Oliver McCollin při odpoledním odpočinku dumal ve Velké síni nad krásami jazyka pražského. Probíral nadbytečnost písmene V. Závěrem sdělil největší rozdílnosti. Zmínil, že všichni na východě pijí odu, že na Moravě ho píchla osa, pije se tam odka, a taky zmínil přítomnost vorvaně, se kterým však nesouhlasila jeho milá žena. Na konci jazykové hodinky zavzpomínal na bratra, jenž je oják. Sám Jungmann by byl pyšný!