Rozhovor s novým inspektorem výuky: Trpí schizofrenií?

| Vydáno:
Ještě ten den, kdy došlo k mému jmenování do funkce inspektora výuky, jsem neváhal využít svého práva na dovolenou a odebral se na třídenní minipobyt do hlubin temných hvozdů, kam za mnou netrefila jediná sova. Poněvadž mi během této doby čas od času na mysli vytanuly výčitky, že ignoruji mimo jiné i nedoručitelné pergameny s žádostí o interview, rozhodl jsem se v této době jeden rozhovor přeci jen poskytnout a to jediné osobě, která mě zde mohla zastihnout: sám sobě.

FO: Milý Filiusi, především srdečně blahopřeji k novému postu! Jaké to je, přebírat funkci po vlastní sestře?
FO: Moc děkuji za gratulace, kolego! S přebíráním nejrůznějších věcí po Mintace mám již mnoholetou zkušenost – to víte, oblečení, hračky a tak… Takže doufám, že s inspektorováním to půjde stejně hladce. Jinak jsem ale rád, že post přebírám právě po ní, myslím, že výuka za jejího působení fungovala bez problémů, a doufám, že tento hladký chod nebude nic narušovat ani nadále.

FO: Existuje něco, co se Vám během jejího působení ve funkci vyloženě nelíbilo? Říkal jste si o něčem „tohle bych určitě dělal úplně jinak“ – a budete to dělat jinak?
FO: V konečném důsledku vlastně ani ne. Ve svém motivačním dopisu jsem přímo psal i něco v tom smyslu, že jsem se současným stavem výuky spokojen a že rozhodně neplánuji žádnou výukovou revoluci. Zároveň ale v oblasti výuky spatřuji prostor pro řadu inovací a další rozvoj. Neřekl bych tedy, že budu „něco dělat úplně jinak“, spíše bych rád dělal něco navíc, snažil se o trochu aktivnější přístup.

FO: Co konkrétně si pod tímto mohou čtenáři představit?
FO: Tak například už tento rozhovor je důkazem toho, že chci, aby byla veřejnost informována o tom, co je v oblasti výuky „na pořadu dne“, aby se k tomu ti, kdo chtějí, mohli v komentářích vyjádřit – a rozhodně plánuji články další. Dále bych ještě v průběhu prázdnin rád zařídil, samozřejmě ve spolupráci s Ministerstvem kouzel, dobrovolné školení pro naše profesory po vzoru toho, které před několika lety vedl Ámos Ko-Menský. V neposlední řadě bych se v budoucnu rád zasadil o to, aby měli studenti na konci roku možnost ohodnotit předměty, které studovali, a aby tak svému vyučujícímu i oni poskytli zpětnou vazbu na jeho celoroční práci.

FO: A co je „na pořadu dne“ právě teď – co je náplní práce inspektora výuky v období prázdnin?
FO: V současné chvíli patří mezi mé priority co nejrychlejší stanovení výukových termínů pro příští školní rok, stanovení interních profesorských termínů pro žádosti o třídy, pro dodání výkladů a podobně, aby kolegové věděli, s čím mají počítat, a mohli si podle toho rozplánovat práci. Rovněž je záhodno začít řešit záležitosti ohledně náboru nových profesorů, otevírat kolegům nové třídy a procházet jejich výklady, některé předměty bude nejspíš potřeba svěřit jiným vyučujícím…

FO: Můžete rozvést, o jaké předměty se jedná?
FO: Prozatím nechci být konkrétnější. Půjde ale výhradně o třídy, kterých se chtějí vzdát jejich současní vyučující, rozhodně se kolegové nemusí obávat toho, že jim jejich předměty někdo jiný s mým požehnáním ukradne.

FO: Ano, to dává smysl. Dovolte mi už jen závěrečnou otázku: existuje něco, co byste rád vzkázal čtenářům Denního věštce?
FO: Nikoli, na všechny informace, které jsem chtěl čtenářům sdělit, jste se přímo zeptal, pane kolego. Jak vy to jenom děláte…

FO: To víte, nejspíš nějaký vnitřní hlas… Každopádně mnohokrát děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v nové funkci!

Pro Denní věštec

Filius Orionis a Filius Orionis

Komentáře

  1. – Krása! 🙂
    Pánové Orionis si skvěle sedli, pan redaktor má pana inspektora očividně dobře přečteného.

  2. – Krásný rozhovor! 😀 Veden s lehkostí, bez jediného zaváhání na straně novináře či inspektora. 😀
    Snad panu Filovi ani panu Filovi nic nenaruší pohodu získanou z hlubin temných hvozdů. 🙂

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.