S Ámosem je ámen

| Vydáno:
Bez větší pozornosti hradních médií proběhlo letos školení pedagogického sboru, které vedl pověřený pracovník Ministerstva kouzel RNDMr. Ámos Ko-Menský, pr.sp.M.u. a které se konalo přibližně v deseti dnech před začátkem školního roku. Předtím, než náš školitel opustí hrad, se mi jej alespoň na malý okamžik podařilo zastihnout…

Pan Ko-Menský zavítal na naši školu již podruhé, poprvé se tak stalo v roce 2010. Letos ve svém školení všem zúčastněným poreferoval zejména o rozdílech ve vnímání výuky z pohledu studenta a profesora a upozornil je na některé z možností, jak si jako pedagogové mohou svou práci ulehčit. Výstupem ze semináře bylo jednak zamyšlení nad tím, jak současní profesoři vnímali výuku v době svých studentských let, jednak reálná úprava výkladů a úkolů v jejich třídách.

Školení, které bylo pro profesory dobrovolné, se zúčastnilo celkem třináct vyučujících, což je více než polovina aktuálního pedagogického sboru. Každý z nich si za úspěšné absolvování semináře odnesl speciální certifikát (můžete se na něj podívat v sekci osvědčení u příslušných osob) a určitý počet bodů vzdělání v závislosti na obdržené známce.

Našeho školitele jsem původně žádal o celý rozhovor, ten mi ho však s odvoláním na zákaz Ministerstva kouzel odmítl poskytnout. Podařilo se mi z něj vymámit alespoň krátké zhodnocení ohledně jeho působení na naší škole:

„Na Hogwarts.cz jsem zavítal již podruhé a netajím se tím, že na tomto vzdělávacím institutu školím s potěšením. Letos jsem oproti své předchozí návštěvě poněkud ztížil podmínky absolvování mého semináře a i přes jeho náročnost a pracnost se s ním většina profesorů poprala na výbornou. Samozřejmě zůstává faktem, že školení bylo dobrovolné, a lze tedy předpokládat, že profesoři, kteří mají zájem na vlastním kariérním vzdělávání, budou patřit spíše k té bezproblémové části pedagogického sboru. Do tříd vyučujících, kteří se školení nezúčastnili, jsem nemohl nahlížet, proto nejsem schopen zhodnotit výuku na vaší škole jako celek.
A jestli mě letos něco překvapilo? Snad jen neochota řady účastníků respektovat doporučenou maximální hranici rozsahu. Vážný problém v tom ale nevidím, hodnocení těchto prací si na Ministerstvu kouzel vykazuji jako přesčasy.“

Panu Ko-Menskému děkuji za vyjádření i za vedení celého pedagogického školení. Pevně doufám, že naši školu nenavštívil naposledy a těším se na případnou další spolupráci.

Pro Denní věštec
Filius Orionis

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.