Jak se splácí dluh

| Vydáno:
Agentura Žlutá tlapa, která byla v květnu 2022 po téměř tříleté pauze znovu otevřena, vypadá do značné míry stejně, jak ji mají pamětníci zapsanou ve svých vzpomínkách. Z nostalgického rozjímání při sběru červů tak návštěvníka vytrhne snad jenom nepřehlédnutelný ukazatel výše dluhu, který ještě zbývá agentuře splatit. Kdy by se to mohlo podařit a jakému zájmu se Žlutá tlapa po svém znovuotevření těší, analyzujeme dále v článku.

Dění v agentuře jsme zevrubně monitorovali v období od 22. do 28. června. V průběhu sedmi dní agentura zprostředkovala celkem 241 brigád, průměrně tedy přibližně 34 brigád za den.

Nejmenší zájem o práci v agentuře měli obyvatelé hradu v pondělí, kdy jich na brigádu zašlo pouze 27. Nejvíce pracantů (46) se pak v agentuře vystřídalo následující den, tj. v úterý (v tento den se zároveň ve Velké síni konala závěrečná slavnost).

Počty brigád (na ose y) v jednotlivých dnech sledovaného období

Ve sledovaném období se v Žluté tlapě vystřídalo celkem 122 různých brigádníků.

Nejvíce brigád absolvovali studenti Nebelvíru (62 brigád) následováni studenty Zmijozelu (54 brigád) a dospělými obyvateli hradu (51 brigád). V Havraspáru (45 brigád) a Mrzimoru (29 brigád) byl ve sledovaném týdnu zájem o brigády menší.

Zastoupení jednotlivých skupin obyvatel hradu v brigádničení

Postarší úřednice, která zájemce přiděluje na jednotlivé brigády, je za veškerou odvedenou práci vděčná. Problémy prý řeší málokdy: ve sledovaném období se požadovanou práci nepodařilo odvést pouze sedmkrát (tj. přibližně ve 3 % případů), z toho však jednou řešila i vážnější problémy.

Počty případů, kdy se brigádu podařilo odpracovat nad očekávání dobře, jsou mnohem vyšší: 26krát se práci podařilo odvést s prvním typem specializace (cca 11 % případů); 31krát pak s druhým typem specializace (cca 13 % případů). Ve dvou případech se dokonce podařil souběh obou typů specializací (< 1 %).

 (Ne)úspěšnost výdělku u celkem 241 sledovaných brigád

Úspěšnost v brigádničení hraje zásadní roli ve snižování dluhu, v němž se agentura nachází. Ten se díky pilné práci brigádníků podařilo ve sledovaném týdnu snížit přibližně o 3 galeony, čemuž odpovídá průměrný výdělek cca 6,1 svrčků na jednu brigádu.

Matemagická vsuvka: Pokud se vám zdá toto číslo překvapivě vysoké, nezapomeňte, že je ovlivněno i dvěma zvlášť vydařenými brigádami, jejichž odměna může přesáhnout i padesát svrčků za odvedenou práci. Aritmetický průměr je výrazně ovlivněn extrémními hodnotami a jeho použití pro popis dat není vždy optimální: vždyť odhadem na třech čtvrtinách brigád vyděláte méně než uvedenou průměrnou částku! K popisu průměrného výdělku by v tomto případě mohl lépe sloužit modus (nejčastější hodnota) či medián (prostřední hodnota), pro jejichž výpočet ale nemáme dostatečná data.

Z uvedených údajů snadno dohlédneme, že pokud bychom v nastoleném tempu docházení na brigády pokračovali, dočkali bychom se kompletního splacení dluhu snad někdy v květnu 2023.

Tak si vyhrňte rukávy a vzhůru do toho! Na jakou brigádu se vrhnete dnes?

Pro Denní věštec
Filius Orionis

Komentáře

Přidat komentář Čuuči Taygeta Zrušit

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.