Závěrečná slavnost Léta 2024

| Vydáno:
Ve čtvrtek 27. června bylo ve Velké síni až podezřele klidno – ještě aby ne, když se alespoň polovina dámského osazenstva hradu přehrabovala v šatních skříních svých i cizích, aby se připravila na nadcházející závěrečnou slavnost roku Léto 2024.

Klid narušil až sbor skřítků, kteří kolem páté hodiny začali nacvičovat novou školní hymnu. Po prvních pár přeřecích se jim už zpívalo jedna radost, jak potvrdily nebelvírská kolejní ředitelka Hekatea Centaurix a zmijozelská primuska Enola Gatito. Velká síň se pak začala postupně zaplňovat obyvateli hradu všech barev i věků, někteří si to dovnitř nakráčeli v nádherných róbách a oblecích, další pobíhali kolem s koštětem v ruce nebo převlečeni do plné soubojové výbavy.

Pár minutek po šesté hodině prošel uličkou mezi stoly pan ředitel Nimrandir Elénére a v 18:10 slavnost zahájil. Po slavnostním uvítání se podobně jako minulý letní rok začalo vyhlášením turnaje soubojového klubu. 

Turnaj byl letos rozdělen do tří kategorií. Pan ředitel začal s vyhlašováním té nejnižší, „jedničkového“ Eléva. Na třetím místě se z 18 kouzelníků umístila mrzimorská prefektka Bertranda Hooki, která vyhrála nad 12 svými protivníky. Na druhém pomyslném stupínku se 13 výhrami se tísnily hned tři čarodějky, slečny Enid Bloom a Meadow Algiedi a profesorka Renée Carlisle. Na prvním místě se umístila profesorka Theresa Veilin Brendi s 15 výhrami.

V kategorii Adept, tedy na „dvojkové“ úrovni, bojovalo 19 kouzelníků. Na třetí místo se s 12 výhrami probojovaly slečny Messera von Solingen a Enselis Ismenia. Na druhém místě se 13 výhrami skončila slečna Christina Elizabeth Stark spolu s havraspárskou kolejní ředitelkou Arietty Liellou Minette. První místo jim uteklo o jedinou výhru: na něm se umístila slečna Newika Shelley Lovecraft.

V poslední nejvyšší kategorii Mistr bojovalo hned 41 kouzelníků. Na třetím místě se umístila obávaná Ginevra Eleanor Zauberinová s 31 výhrami, na druhém s 32 výhrami oblíbená návrhářka Nessa Naiadés a na prvním – nepřekvapivě – obhájce loňského titulu, profesor Filius Orionis, který si tak vysloužil veliký potlesk.

Když finální potlesk utichl, vydala se slavnost tradiční cestou. Pan ředitel pozval na pódium inspektorku výuky Barbaru Arianne Lecter, pro kterou to letos byla premiéra. Než se však mohla do proslovu vůbec pustit, musela ještě vyřešit záchranu čokoládové žabky, do které se i přes svou nehmotnost pustil Martin Matýsek.

Barbara, jakkoli se jí klepala kolena a jakkoli se mračila na nebelvírského ducha, se jala slova a začala statisticky. Dozvěděli jsme se, že bylo vydáno o dvě vysvědčení více než v minulém roce (135), přibylo rovnou 25 nových seminářů (6 z nich od „rekordmanky“ Mintaky) a nechybělo ani tradiční vyzdvižení těch, kteří si zapsali každý termín všechny semináře (abecedně Aki san Marino, Arietty Liella Minette, Arnika Roztodivná, Bertranda Hooki, Bibi Anne, Ema Talia, Enola Gatito, Felicitas Frobisherová, Filius Orionis, Grace Annabeth Reatcher, Laurie Elenie Arrow, Lily Starling, Marylin Cuthbert, Maya Prinz, Mia Broccoli, Mintaka Orionis, Nicolette Marique Leroy, Olivia Wines, Oresta McCollin Vianueva, Princess Star, Rose Daninatali, Tarabas Orionis, Valerie Torres, Viridis Am Reevesová, Winterlynn Critchflow a Zyair Jamie Sagrada – z těchto 26 odvážlivců rovnou 21 vždy volilo i zapsání semináře Moudrým kloboukem).

Burácivý potlesk přerušila nepříjemná zpráva, kterou bylo odnětí statusu zasloužilého profesora Tadäusovi Trotterticklerovi za nevhodnou opravu a udílení bonusových bodů na konci školního roku. Najednou síň protnulo hrobové ticho, někteří kulili oči, jiní ani nedutali, celá tato nepříjemná, leč asi potřebná chvíle naštěstí netrvala dlouho a Barbara zakončila celý proslov opět velmi pozitivně, a to udělením řádů. Picatrixův řád si v letošním roce za obohacující výuku odnesla stálice Selena Enail Smithová a po deseti letech byl řád připnut na hruď jedinečnému předchůdci Barbary Filiusovi Orionisovi. Nová inspektorka výuky zakončila projev slovy díků – netradičně pro letošní rok však nebyl nikdo z profesorů povýšen. 

Po inspektorce výuky přišel na scénu k pultíku také nový supervisor soutěží Claps Craps. I ten začal statistikou – co na závěrečné slavnosti dělat jiného než bilancovat a hodnotit uplynulý rok, že ano? Čísla byla opět neuvěřitelná: skončilo a začalo 249 soutěží, přišlo více než 7 500 příspěvků, nejvíce vypsaných soutěží bylo pisatelských, nejpilnějším vypisovatelem se stal Oliver McCollin, který vypsal neskutečných 62 soutěží. Nejen za kvantitu, ale především kvalitu a nápaditost si tento profesor převzal z rukou Clapse Řád kouzelného pera

To už ale předbíháme, zazněla totiž i další čísla: 29 soutěží vypsala kolegyně Prinz, 24 kolegyně Williamsová a 20 kolegyně Minette. Celkově letos vypsalo alespoň jednu soutěž 22 zaměstnanců, přičemž se osm z nich může těšit dokonce na poukázky na Příčnou ulici! Že bychom měli to štěstí brzy vidět nějaké nové jedinečné předměty? Nutně musíme vyzdvihnout i výkon studentů, kdy 195 soutěží zvládly vypracovat Valerie Torres a Viridis Am Reeevesová, hned v závěsu byla se 187 odevzdanými soutěžemi Bibi Anne.

Po zhodnocení školního roku z pohledu inspektorky a supervisora přišel čas na kolejní ředitele. Pan Elénére si jako první tradičně pozval k pultíku havraspárskou kolejní ředitelku, pro kterou to byla letos premiéra. Arietty Liella Minette zhodnotila svůj první rok ve funkci jako náročný, ale jedním dechem celou kolej vzápětí vychválila: za famrpálové snažení, práci v kolejním časopise, studium i kagíkování. Cenu Roweny z Havraspáru nakonec udělila nadšené famfrpálistce a naší hvězdné novinářce Eilonwy Ellesméry za vedení tréninků, tvoření soutěží pro spolužáky a další práci pro kolej.

Jako další přišla k pultíku mrzimorská kolejní ředitelka Oresta McCollin Vianueva – naštěstí se ještě v den slavnosti stihla vyléčit z nemoci z jezera a mohla se tedy vydat i do Velké síně. Úvodem vyzdvihla všechny šikovné studenty své koleje, vzápětí už začala mluvit o letošní oceněné, Ivy Emersonové, která Cenu Helgy z Mrzimoru získala za práci na postu primusky, vymýšlení soutěží, organizaci večírků a za zosobnění vlastností pro Mrzimor typické.

Nebelvírská kolejní ředitelka Hekatea Centaurix ve svém projevu pochválila famfrpálový tým za letošní skvělé výsledky, ovcující trio studentů i ostatní zkouškaře, stejně jako každého, kdo se letos poctivě věnoval studiu. Cenu Godrika Nebelvíra udělila slečně, která se stará o atmosféru v koleji a podporuje dobré vztahy, oplývá trpělivostí a šíří kolem sebe dobrou náladu a optimismus: Emě Talia.

Jako poslední z kolejních ředitelek převzala slovo zmijozelská Veronica Narcissa Williamsová. Než však začala mluvit, proměnila své kolegyně kolejní ředitelky na žáby, snad z obav, že by ji chtěly přerušovat. Bylo by proč; její proslov byl tradičně dlouhý a plný, dle jejích slov, popichování, díky kterému si vysloužila mnoho nechápavých pohledů a nadzvednutých obočí. Dozvěděli jsme se nejen o každém šustnutí Zmijozelských na hradě, ale tradičně i spoustu dalších informací o průběhu roku, než se chvála konečně upřela na letošní oceňovanou: schopnou zástupkyni kapitána, která má kopu nápadů, vyniká ve famfrpálu a zmijozelský humor jí není cizí. Cenu Salazara Zmijozela letos obdržela Sarah Thompson. Sarah však s příchodem léta zamířila směr mrazákoland.

Když se profesorka Williamsová vrátila po dlouhém proslovu na své místo, pokračovalo se. Na stupínek přišla koordinátorka zkoušek Anseiola Jasmis Rawenclav, která představila letošní ovečky: Annyu Liddle, Elaine Robillard, Elizabeth Katherine Arlenovou, Jamese Dennyho Freedoma, Lee Baker a Tarabase Orionise. Do zkoušky KOZA se letos, stejně jako minulý rok, totiž nikdo nepustil.  Všem jmenovaným k úspěšně zakončené zkoušce dospělosti blahopřejeme a stejně jako kolegyně Rawenclav jim přejeme hodně úspěchů do následujících let!

Slavnost ale ještě nekončila; před Velkou síň předstoupila šéfredaktorka Denního věštce Amanda Wright. Zhodnotila uplynulý rok z pohledu časopisů a připravila si pro nás i pár statistik: ke dni slavnosti vyšlo celkem 199 článků, nejvíc v Denním věštci (51). Napsalo je 57 různých autorů, což znamená, že hradní novinařinu tvoří zhruba pětina obyvatel Hogwarts – a úplně nejvíc článků sepsala dnes již jednou oceněná prefektka Ema Talia.

(Pro lepší rozlišení rozklikněte.)

Následně se Amanda rozhovořila o Řádu ostrého brku – poté, co v minulých letech moc často udělován nebyl, se jím rozhodla ocenit hned dvě novinářky. Nikoho, kdo sledoval letošní UNC, asi nepřekvapilo, že jimi jsou havraspárské slečny Eilonwy Ellesméry a Nicolette Marique Leroy, které si svými články našly cestu do srdce nejednoho čtenáře.

Na závěr proslovu ještě Amanda vytáhla z kapsy několik Čapek z výtisku Denního věštce a za dlouhodobou práci pro celohradní tisk jimi obdarovala Arietty Liellu Minette, Ayu Watanabe, Eilonwy Ellesméry a Mayu Prinz.

Proslovům však stále ještě nebylo konce; za studentskou radu předstoupila zmijozelská primuska Enola Gatito. Napřed poděkovala všem obyvatelům hradu za to, že si na něj najdou čas a podílí se na všemožných aktivitách, a následně přešla k předání řádů dvěma profesorům. Za mimořádný přínos výuce dostala řád Vox Scholaris zatím stále mlaďoučká profesorka Amanda Wright – studentská rada ocenila její krásné výklady, originální úkoly i milá hodnocení, ve kterých Amanda občas i básní.

Druhým uděleným řádem byl Spiritus Magicus – za přispění kouzelné atmosféře na hradě ho získal profesor Oliver McCollin za mnohé soutěže, ve kterých vybízí k vzájemným pochvalám a oceňování práce druhých.

Zbytek slavnosti následně nabral velmi rychlý spád: na stupínek opět předstoupil pan ředitel, aby vyhlásil letošního Snaživce roku. Po dlouhém boji, kdy se o první místo přetahovaly Bibi Anne a Viridis Am Reevesová, si pro stužku na pódium nakonec došla právě mrzimorská prvačka, která vzala výuku i soutěže doslova útokem a získala celkem 11 040 bodů. Smekáme!

Následovalo vyhlášení pohárů: již třetí famfrpálový pohár v řadě si odneslo družstvo Nebelvíru se třemi vyhranými zápasy a třemi chycenými zlatonkami.

Pohár ŠFM pro Nebelvír

Kagíkovský pohár se musel roztrojit: na prvním místě se shodně s 1 050 body umístily koleje Havraspár, Mrzimor a Zmijozel. Pozadu zůstal akorát Nebelvír, který se letos na plnění kolejních magíků asi příliš necítil a nepovedlo se mu vítěznou trojici dohnat.

Kagíkovský pohár pro Havraspár

Kagíkovský pohár pro Mrzimor

Kagíkovský pohár pro Zmijozel

Bodový pohár letos nebyl přílišným překvapením: na čtvrtém místě se s 21 822 body umístil Havraspár, na třetím Zmijozel s 26 017 body, na druhém Nebelvír s 36 951 body a na prvním MRZIMOR s 54 451 body.

Bodový pohár pro Mrzimor

Žlutí si pro pohár došli za bujarého jásotu a pan ředitel vyzdobil Velkou síň do mrzimorských barev. Jakmile se veselí trochu uklidnilo, pan ředitel poděkoval všem přítomným za pozornost a slavnost ukončil – a mávnutím hůlky přivolal chutné jídlo, které skřítci celý den připravovali v kuchyni. Stoly se náhle prohýbaly pod pečenými kuřátky, smaženými brambůrkami, pizzami, těstovinami, grilovanou zeleninou, koláči, dortíčky a vším možným dalším, co vás jen napadá. A komu by to bylo málo, mohl zkusit ulovit i pečeného holuba, kteří lítali až pusy.

Za Denní věštec blahopřejeme všem oceněným, ale i všem ostatním, kteří úspěšně zvládli další školní rok, věnovali hradu svůj čas a pokusili se jej udělat o něco lepším místem. Přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se v učebnách zase v září!

Pro Denní věštec
Maya Prinz a Amanda Wright

Published by

Maya Prinz

Korektorka tělem i duší. Jejím hlavním životním posláním je zbavovat texty chyb; mimo to se věnuje i věšteckým blokům, které spravuje od března 2022.

Komentáře

  1. Pecka! Článek jak víno! ♥ Všechny hlavní body zachyceny pro budoucí generace! 🙂 Děkuji za něj 🙂

  2. Skvělý report pro všechny, co nemohli být přítomni a přesně jak zaznělo, tak i pro budoucí účely! A fotky celý článek naprosto krásně podtrhly a vzpomínky tak budou uchovány po všech směrech!

  3. Awww, ti panáčci s poháry! To je hezký, jak se letos ukázali ve všech barvách 😀 a taky jsem naprosto paf z toho profi focení ve Velkém síni, všichni vypadají naprosto noblesně! Gratuluji všem k řádům a oceněním! 🙂

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *