Zápis z konkláve 2017

| Vydáno:
I letos se během letního semináře v Honorově konalo konkláve, na kterém dostali účastníci možnost položit vedení hradu své dotazy, návrhy na zlepšení a připomínky. Na následujících řádcích si můžete přečíst o tom, co se letos řešilo a jak vedení odpovídalo na položené dotazy.

Rád bych na tomto místě poděkoval panu Michaelu Jonesovi, který svými čtrnácti dotazy zajistil dostatek materiálu pro téměř celou dobu konání této akce.

Otázky či podněty jsou psány tučným textem a očíslovány pro snadnější orientaci. Odpovědi vedení se nacházejí vždy pod každou otázkou.

1. U Rosmerty neexistuje stůl s maximální kapacitou 3 osob a poměrně často je ho třeba.
Zvážíme možnost stůl pro 4 osoby uzavřít v případě, že je obsazen alespoň 3 osobami.

2. Po rozeslání vysvědčení se neaktualizovaly čtverečky v přehledu profesní dráhy.
O tomto problému víme. Bude to napraveno. Nemusíte se obávat, že byste o čtverečky přišli. Budou doplněny dodatečně.

3. Návrh prodloužení doby na regeneraci na IT trénincích. Některým účastníkům se zdá 8 hodin v pořádku, jiní naopak tento limit označili za příliš nízký a z dlouhodobého herního hlediska neudržitelný. Podle názoru lidí propagujících jeho prodloužení je nízký limit nutí trávit příliš mnoho času na IT. Na hradě podle nich existují hráči, kteří dobu svého pobytu na IT tréninku hrotí a tím vlastně nutí všechny ostatní, aby tam také trávili mnoho času, pokud nechtějí nějak výrazně zaostávat co do počtu odtrénovaných hodin, získaných zkušeností a úrovní.
Vedení se domnívá, že by tato otázka měla být řešena, a proto vyzývá kolejní kapitány, aby každý z nich za svou kolej získal formou hlasování či jiného způsobu dotazování celkový kolejní názor na tuto problematiku. Po sečtení všech 4 kolejních hlasů PRO a PROTI bude rozhodnuto o případném prodloužení tohoto odpočinkového intervalu.

4. U famfrpálu přestal fungovat lektvar obratnosti.
Bude prověřeno a opraveno.

5. Jak to vypadá s výrobou superkošťat a kdy se dočkáme profiligy?
V těchto dvou oblastech se bohužel z důvodu nedostatku času nepodařilo vývoj famfrpálu posunout, nicméně je obě stále ještě plánujeme do budoucna zaimplementovat.

6. Problém s písmem v kabinetech – není možné používat kurzívu a bold v dotazech prostřednictvím běžných tagů podporovaných jinde na hradě.
Jedná se o chybu a bude opravena.

7. V seznamu magíků dříve šlo zobrazit skupinu nováčci, a už to nejde. Je to rozbité, nebo to bylo odstraněno?
Pravděpodobně bylo odstraněno. V hradních plánech už tato možnost zanesena není.

8. Nástěnka pro rodiče zoufale potřebuje aktualizovat. Po jejím zmodernizování by bylo dobré zveřejnit tam mimo jiné i vybrané příspěvky z archivu vypracování. 
Souhlasíme. Jedná se o vizitku školy, kde se můžeme prezentovat vnějšímu světu a hlavně rodičům. Rozhodně je třeba na této velmi zastaralé části hradu zapracovat.  Kolegyně Olivie Windy nabídla svou pomoc v případě potřeby.

9. Kdy bude slibovaný turnaj v Maškvorkách?
Turnaj tak, jak byl naplánován, již měl proběhnout. Zatím se tak nestalo, do budoucna se s ním ale počítá.

10. Šlo by udělat den nebezpečného sklepení? Člověk by tam narazil na něco úplně náhodného a nečekaného.
Přestože se domníváme, že vstup do sklepení přináší jistá rizika každý den, počítáme do budoucna s přidáním lokací typu Mauzoleum, kde budete moci narazit na náhodně vybírané příšery.

11. Šel by vytvořit magík, za který by jeho majitel získal 3 nebo 8 bodů, aby se dala vyrušit ta hnusná dvojka, co je tam za mazlíčky?
Šel, ale jenom z tohoto důvodu ho samozřejmě vytvářet nebudeme. Pokud by se ale přeci jen přirozeně objevilo něco, co by bodově odpovídalo zisku 3 nebo 8 bodů, tak si pan Jones bude moct konečně oddychnout.

12. Plánuje se mazlíček hrabák, akromantule a obskuriál?
O některých z nich se uvažuje…

13. Neplánuje Ministerstvo vypsat brigádu na dokreslení obrázků k soví poště, komentátorovi, zásilkové agentuře a podobně? Například do soví pošty se dá hodit sněhová koule, nebo je možné rozkliknout její profil, na kterém ale není nic k vidění.
Všechny neherní prvky, které nějak interagují s hráči, mají své profily. Tyto profily z důvodu jejich skryté existence (alespoň tedy po většinu času skryté) neobsahují žádné detaily ani obrázky. Pokud se sám najde dobrovolník, který by nám k nim vytvořil obrázkové materiály, nevidíme v jejich doplnění problém. Na druhou stranu se rozhodně nejedná o něco, co by hru nějak komplikovalo a muselo být nutně řešeno.

14. Proč je zakázáno nechat si vyrobit famfrpálovou přilbu jako  kolejní předmět? U hůlky, koštěte a předmětů, které mají různé atributy, je to pochopitelné, ale pokud je to předmět, který mají všechny koleje a existuje to v jedné verzi…?
Výroba famfrpálové přílby jako kolejního předmětu bude povolena. Je zde ale problém s výrobní cenou. Cena za výrobu předmětů pro kolej při přepočtu na kus rozhodně neodpovídá ceně za nákup běžné famfrpálové přilby. Proto by nejdříve musela být vyřešena otázka, kolik by taková objednávka stála. Rozhodně by se to nepočítalo podle běžného ceníku kolejních objednávek.

15. Zvažuje se možnost naučit se do Soubojového klubu vyvolávačky získávané u příležitosti složení zkoušky OVCE/KOZA? Něco na styl kolejních vyvolávaček. Případně jestli by nebylo možné nová kouzla zpřístupnit v závislosti na získání specializace v profesní dráze související se sesíláním kouzel.
Souboják nikdy nebyl koncipován tak, aby nějak souvisel se studiem. Kouzlo za OVCE by byl problém, protože někteří lidé na hradě by neměli možnost ho získat.
Co se týče profesní dráhy a dříve zmiňovaných drobných bonusů… Zde by se nemělo jednat o něco, co by hráče nějak výrazněji zvýhodňovalo oproti ostatním. Navíc například stát se mezinárodním expertem se může člověk pouze v jedné oblasti. Tím pádem by tento bonus nemohli získat lidé, kteří se již stali expertem v nesouvisející oblasti.
Na druhou stranu získání nového kouzla za dva žluté čtverečky v související oblasti ponecháváme jako otevřené téma do budoucna.

16. Mohl by mít zástupce kapitána stejné pravomoci jako kapitán?
V tuto chvíli by to již mělo takto fungovat.

17. Kapitán vidí atributy u hráčů jinak než jak jsou ve skutečnosti a jak je vidí hráči.
V tuto chvíli by již mělo být opraveno.

18. V současné době je mezi zmrazením a následným rozmrazením potřeba vyčkat 1 měsíc. Ale v případě, že někdo disponuje dvěma postavami vlastně může plynule přejít z jedné do druhé a naopak pouze s dodržením oné měsíční lhůty mezi jednotlivými výměnami. Toto se zdá být poměrně problém i v případě, že hráč má každou z postav v jiné koleji.
Aktuálně si nejsme vědomí toho, že by se toto dělo v průběhu školního roku. Vyskytla se situace, kdy se to stalo během období prázdnin.
Pokud někdo zjistí, že k takovému chování dochází i během školního roku, bylo by dobré s daným člověkem promluvit a vysvětlit mu, že to není v pořádku. Primárně by se tedy tento problém měl řešit domluvou. V případě, že domluva nepomůže, můžete se obrátit na vedení.

19. Proč, pokud se oholím vousodrtičem, tak přijdu i o vlasy?
Lektvar nerozlišuje mezi vlasy a vousy. Je to jednoduše způsob, jakým funguje.
Bude ale přidána možnost pro studenty nechat si oholit strniště v kadeřnictví.

20. Bylo poukázáno na nadměrné používání kleteb nakupovaných u Borgina, které může hráčům komplikovat hru.
Použití kletby, ať už v jakémkoliv množství, rozhodně není v pořádku. Taktéž není v pořádku, aby se regulace prokletých předmětů v oběhu takto vymkla kontrole. Vedení PU bylo náležitě poučeno a do budoucna by se již tato situace neměla opakovat.

To je z letošního konkláve vše. V případě, že byste rádi na něco z výše uvedeného reagovali, budeme rádi, pokud využijete prostor v komentářích.

Matthew Whitecrow

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *