Patrikovské sou(tě)žení

| Vydáno:
17. březen je den, který pro část světa představuje bujaré veselí a oslavy sv. Patrika, patrona Irska. Keltské národnosti od Irů po Skoty propadají legráckám, tanci a svěžímu štěstí, pravda, v případě kouzelníků často podpořeným nejen ohnivou whisky či máslovým ležákem. V našich končinách jsou oslavy spíše komorní, přesto existují. K tomuto dni jsme si pro vás připravili takový průřez některými zajímavými aspekty keltských pohádek, mýtů a života. Věříme totiž, že tyto oslavy jsou víc než jen pinta máslového ležáku či bezduché vtipkování. Dojdete přes naše nástrahy až k duze za obzorem, nebo vás pohltí bažiny dávných míst keltské, často krvavé historie?

Čeká vás celkem osm záludných otázek, kde však máte vždy na výběr ze čtyř odpovědí. Jen jedna je správná a pomůže vám najít správné písmenko k tajence. Číslice v závorce u každé otázky určuje, kolikáté písmeno ze správně vybraného slova patří do tajenky, číslo otázky pak pořadí písmen v tajence. Dám-li cvičný příklad:

1. Který den patří sv. Patrikovi? (4)
dnešek
včerejšek
zítřek
žádný
Správnou odpovědí je dnešek a 4. písmenem v tomto slově je Š, které tvoří první písmeno budoucí tajenky.

Tak tedy, pusťme se do toho správného patrikovského soutěžení!


1. O Irech se už po staletí traduje, že jsou… (1)

 • nenápadití
 • pověrčiví
 • rozvážní
 • učení

2. Jak se říká klasickému irskému bubnu? (2)

 • bambhán
 • bodhrán
 • dholac
 • djembed

3. Které z těchto bájných zvířat je podle keltských pověstí (Mabinogi) nejmladší? (4)

 • jelen z Redynvre
 • kos z Kilgwry
 • orel z Gwernabwy
 • sova z Kwm Kawlwyd

4. Jaký oděv je neodmyslitelně spojen se Skoty? (3)

 • frak
 • kilt
 • negližé
 • pulovr

5. Jakou barvou kůže prosluli známí vodní démoni z Minch, kteří prý topí námořníky a rozpoutávají bouře, aby lodě ztroskotaly na ostrých útesech? (5)

 • béžová
 • bílošedá
 • modrá
 • zelená

6. K osobě sv. Patrika patří jako symbol… (1)

 • čtyřlístek
 • dudy
 • harfa
 • trojlístek

7. V blatech u Cullodenu žije bájný pták, jehož spatření nosí smůlu a smrt. Jak se mu říká? (2)

 • bwykr
 • krákor
 • skree
 • wheer

8. Přízračné zjevení v podobě černého psa, který svým vytím či přítomností ohlašuje blízkost smrti, bývá nazýváno… (7)

 • smrtiber
 • smrtivyl
 • smrtobyl
 • smrtonoš

A to je vše. Z vybraných písmenek poskládejte tajenku a tu nám společně se správnými odpověďmi na otázky a vaším kouzelnickým jménem zasílejte do soutěžního sovince Denního věštce dvsouteze@gmail.com až do soboty 31. března včetně. Možná se na vás usměje leprikónská duha, možná hrnec zlata, možná… uslyšíte zoufalý zpěv smrtonošky! Hodně štěstí!

Pro Denní věštec
Nerys Heliabel Ghostfieldová

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *