Uzavření Žluté tlapy

| Vydáno:
Jistě jste si stačili všimnout, že se Žlutá tlapa zavřela. Ale proč se Žlutá tlapa po tolika letech zavřela? A jak to ovlivní peněženky studentů? Na tyto otázky nám odpověděl nejen sám pan ředitel, ale také mnoho zdejších studentů. Tak neváhejte a čtěte, co pro vás Denní věštec byl schopen zjistit.

Skoro celý týden mezi studenty koloval dotazník ohledně zavření Žluté tlapy. Dotazník měl pouze čtyři otázky, na které bylo schopno odpovědět čtyřicet devět studentů. Je až alarmující, kolik studentů má jako svůj hlavní příjem právě výdělek z brigád. Také se musíme pozastavit nad naprosto neuvěřitelným počtem studentů, kteří se bojí, že bez Žluté tlapy nevyjdou s penězi do konce roku. Jen se podívejte na výsledky z dotazníku sami.

První otázku, kterou jsme studentům v rámci dotazníku položili, byla, zda si všimli, že je Agentura Žlutá tlapa zavřená.

Pouze jeden student z čtyřiceti devíti uvádí, že si nevšiml, že je agentura zavřená.

Jako druhou otázku jsme se studentů tázali, jak moc jsou na příjmech z agentury závislí.

Čtyřicet jedna studentů, což je valná většina, uvedlo, že si do agentury chodí jen přivydělat. Šest studentů se zavřením agentury přišlo o svůj hlavní přivýdělek a pouze dva studenti uvedli, že služeb agentury vůbec nevyužívají.

Další otázka, na níž nás zajímala odpověď, byla, zda studenti mají obavu, že nevyjdou s penězi, které si našetřili.

Osmnáct studentů uvádí, že bez tlapy se obávají, zda s našetřenými financemi vyjdou. Devatenáct studentů naopak uvádí, že obavy vyjít s našetřenými financemi nemají. Dvanáct studentů odpovědělo, že pokud dojde k tomu, že jim finance nevyjdou, tak si začnou vydělávat peníze tím, že budou vypracovávat soutěže za peníze místo za body.

Poslední otázka, kterou jsme studentům položili, byla o tom, jakým způsobem si nejčastěji vydělávají peníze za předpokladu, že nepočítáme výdělky ze Žluté tlapy.

Valná většina, a to rovných dvacet studentů, nejvíce vydělává peníze vypracováním soutěží. Dále si nejvíce studentů vydělává přeprodáváním oblečení, které už nenosí. To dělá až deset studentů. Osm studentů si nadále vydělává tím, že přeprodávají Vetešníkovi odměny, které získávají tím, že porazí příšeru ve sklepení. Sedm studentů poté píše do kolejního časopisu, který jim za články následně platí, a ačkoli Denní věštec platí novinářům začátečníkům více než si může dovolit kolejní časopis, tak tuto možnost využívají pouze tři studenti ze všech tázaných. Ovšem jen jeden student pracuje pro slečnu Wenai jako návrhář, že by to bylo až tak špatně placené?

K dané situaci se nám vyjádřil i sám pan ředitel Nimrandir Elénére. Jeho odpověď byla opravdu strohá, ale zato všeříkající.

Nimrandir Elénére:Dobrý den, pokud vím, tak agentura má nějaké nedoplatky na daních, v současné době se řeší jejich splacení či podání exekuce na agenturu.“

Načež jsme se zeptali pokladníků všech kolejí, zda by byli schopní nějak finančně podpořit agenturu Žlutou tlapu, aby nebylo nezbytně nutné, aby musela projít exekučním či insolvenčním řízením. Pojďme se tedy společně podívat na jejich odpovědi.

Leila Dusk: „Dle svého skromného názoru si myslím, že naopak Zmijozel je ve velmi tíživé finanční situaci, a to dokonce mnohem více než nějaká sotva známá agentura. Pokud by se tedy mělo na někoho přispívat, měla by to být právě tato kolej!“

Melisa Pestrá: Sice dohlížím na kolejní konto, moje peníze to ale nejsou. Patří celé koleji. V první řadě bych to tedy probrala s naší paní kolejní. A teprve potom by se vidělo, co dál.“

Kim Sarah Reevesová: „Rok co rok nám Žlutá tlapa přispívá, jak jen může, a myslím si, že je na čase jí to alespoň částečně splatit. Mrzimorská kolej ráda připraví nějakou sbírku či uvolní pár svých galeonů, aby pomohla Žluté tlapě.“

Myker Fae McGarden: Inu… jednalo by se o dost riskantní investici, která by ale teoreticky byla ve prospěch místní komunity. V první řadě je ale mou povinností chránit mé modré spolukolejníky, takže bych potřebovala přístup k seznamu závazků a dluhů Žluté tlapy a dále pak k jejich plánům k rozřešení těchto pohledávek. Zvýšení studentských platů by také byl zajímavý argument pro finanční podporu.“

Co tedy bude se Žlutou tlapou? Bohužel neví nikdo, ani samotný pan ředitel. Pokud ovšem chcete přispět nějakou, leč i malou sumou na splacení dluhů naší nebohé agentury, klidně můžete. Ovšem myslím si, že pokud se jednalo o nějaké velké daňové úniky, tak jim nějaký ten srpeček stejně nepomůže. A z toho si můžeme vzít všichni morální ponaučení, že krást a podvádět se nemá!

Pro Denní věštec
Hannabell Cavanaugh

Komentáře

  1. Mně osobně zavření Tlapy zas tak nevadí, protože za svou práci stejně spíš platím pokuty. 😀

    A moc se mi líbí vyjádření zmijozelské pokladnice!

  2. Jo, nedoplatky na daních jsou hrozná věc. Nejdříve přijde výzva k úhradě a když nikdo nereaguje, tak to potom sviští a obstaví se vše, co jde…

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *