Zpověď stávajících kolejních ředitelek

| Vydáno:

V posledních dnech jste se na stránkách Denního věštce mohli setkat s novými i odcházejícími kolejními řediteli. Co ale kolejní ředitelky stávající? Ty, které už pár let stojí věrně ve vedení svých kolejí? Ani na ně se nezapomnělo. Oresty McCollin Vianuevy a Eillen McFir Elat jsem se ptala na to, jak nesou skutečnost, že jejich koleje v Létě 2020 výrazněji nezasáhly do boje ani o jeden z pohárů, nebo jak se jejich koleje vyrovnají s tím, že další dvě koleje mohou čekat vzpruhu od nových ředitelů. Jsem moc ráda, že jsem pro noviny mohla získat i názory těchto dam – a doufám, že si je přečtete.

Když už se mi v létě dostalo pod brk tolik kolejních ředitelů, řekla jsem si, že to vezmu z gruntu a o minirozhovor jsem požádala i ty kolejní ředitelky, u nichž k žádným změnám nedošlo. Měla jsem štěstí, obě kolejní ředitelky byly k rozhovoru svolné a ochotně na mé otázky odpověděly. Orestě McCollien Vianuevě, kolejní ředitelce Mrzimoru, a Eillen McFir Elat, kolejní ředitelce Nebelvíru, jsem pokládala totožné otázky.

Denní věštec: Jak hodnotíte uplynulý školní rok? Byla jste se svými svěřenci spokojená? Nemrzelo vás, že výrazněji nezasáhli do boje ani o jeden z pohárů?

Oresta McCollin Vianueva: Tak… Myslím, že bych jim neměla nic co vyčítat. Pauzu si zasloužili a určitě mě nemrzí, že, dle vašich slov, výrazněji nezasáhli do boje o poháry.
Letos se zaměřili více na pohár famfrpálový, do kterého dávali vše, co mohli. Myslím, že celkově se tréninky a přístup k famfrpálu změnily, a to i k lepšímu. Úsilí do toho kladli veliké a určitě bude v budoucnu odměněno.

Eillen McFir Elat: Mohlo se sice zdát, že jsme loňský rok nezasahovali do bojů o pohár, ale minimálně co se týká famfrpálu, mohu s klidným srdcem říct, že tým šel do bojů naplno. Ale jak to u sportu bývá, záleží hodně i na štěstěně, která tentokrát nestála na naší straně. Co se boje o školní pohár týká, tady to vše padá na moji hlavu. Každoroční boj o pohár je, dle mého názoru, značně vysilující. Proto jsme minulý rok do boje o školní pohár nezasahovali. Nezbývá než doufat, že tato strategie byla účinná, studenti si odpočinuli a příští rok se po hlavě vrhnou do sbírání rubínů.

Denní věštec: Co říkáte na své nové kolegy kolejní ředitele? Očekávala jste ve vedení těchto kolejí změny, nebo jste byla překvapena?

Oresta McCollin Vianueva: Nebudu popírat, že konkurz na kolejního ředitele či ředitelku Havraspáru mne překvapil, jelikož byl konkurz nedávno. Přesto kolegyně k tomu měly určitě důvody a po nějaké době se dá očekávat, že si budou chtít odpočinout.

Eillen McFir Elat: Přiznám se, že jsem vůbec netušila, že kolegyně hodlají posty kolejních ředitelek opustit, proto to pro mne byl šok. Novým ředitelům přeji, ať jim studenti dělají radost a práce s kolejí jim jde hezky od ruky.

Denní věštec: Nový kolejní ředitel obvykle vlije koleji novou krev do žil. Není neobvyklé, že taková kolej se pak aktivně pouští do boje o školní pohár. Jak se s tím vypořádáte? Věříte, že jim bude vaše kolej schopná konkurovat? Máte ambice v nadcházejícím školním roce zabojovat?

Oresta McCollin Vianueva: Někdy to platí, někdy zase ne. Záleží na přístupu nového kolejního ředitele. Myslím, že letos se s tím vypořádá každý po svém. Nemohu mluvit za celou kolej, jestli nakonec bude chtít jít do boje s ostatními kolejemi teď či později. Toto je čistě na jezevcích jako takových a já jim to nemůžu a nechci nařídit, pokud by se na boj o pohár necítili. – usměje se –

Eillen McFir Elat: Máte pravdu, nová krev dokáže mnohé, ale nehodlám podceňovat žádnou z kolejí. Co se týká zapojení se do bojů o pohár, mohou ostatní koleje počítat s tím, že jim bude Nebelvír silným soupeřem. Na konci roku se ukáže, která z kolejí zvolila nejlepší taktiku. Doufám, že to bude právě Nebelvír.

Tím mohu kapitolu kolejní ředitelé alespoň pro začátek školního roku úspěšně uzavřít. Moc slečnám děkuji, že si na mě našly čas!

Pro Denní věštec
Vicky Charmant

Komentáře

  1. Nevím, zda to bylo správně pochopeno, ale denní věštec by měl především informovat o událostech, které se ještě nestaly.
    Tudíž jsem trochu zklamán, S úctou JH

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.