Statistika zkoušek Léto 2022

| Vydáno:

Období zkoušek je opět tady a přišel tedy zase čas podívat se, kolik se jich letos vypsalo, zjistit, které předměty letos frčí a který profesor vede nejvíce zkoušek. A zkusíme si data porovnat i se statistikou z minulého roku.


Než se dostaneme k samotné statistice, zopakujeme si, kdo vlastně zkoušku skládat může a jaké jsou podmínky. Zkoušku NKÚ mohou skládat studenti pátého a šestého ročníku. V pátém ročníku jsou navíc klíčové – bez nich nepostoupíte do dalšího ročníku. Maximální počet zkoušek během jednoho roku je 5 a formou se jedná o psaný text o minimálně 26 palcích (samozřejmě možné i jiné zadání – fotky, obrázky apod., kterými si můžete text zkrátit).
CKÚ je obdobou NKÚ, ale mohou a nemusí si ho zapsat studenti rozšiřujícího studia nebo zaměstnanci školy. Rozdíl je v tom, že student musel zapsaný předmět už rok studovat (s úspěšným ukončením) a za jeden rok můžou být na jednu osobu vypsány pouze dvě zkoušky CKÚ.
Trošku rozdílné a odlišné jsou pak zkoušky KOZA a OVCE, které lze skládat jen jednou za život. OVCE se skládají v sedmém ročníku, jsou to takové zkoušky kouzelnické dospělosti, které vás posunou do rozšiřujícího studia. Nejenom, že žák musí odevzdat vypracovanou písemnou esej na zadané téma, ale pak ji musí obhájit před komisí (vyučující a dva přísedící), která se může doptávat i na otázky týkající se předmětu. Celou práci a hodnocení uvidí všichni obyvatelé hradu v oddělené sekci a za svůj výkon obdrží student na závěrečné slavnosti diplom. Výběr předmětu je opět limitován – předmět, který si chcete zvolit, musíte mít alespoň v druhém stupni. Celý ročník je potom zkrácen na 6 termínů (nutnost mít ukončen alespoň jeden předmět včetně závěrečné eseje), práci je možné odevzdat až do konce termínu devátého.
KOZA je ještě jakási nástavba. Je to zkouška dobrovolná pro žáky nejméně 7. ročníku rozšiřujícího studia – tedy pro opravdové stálice, které zažily na hradě už mnohé – a pro zaměstnance školy, kteří mají minimálně 6 CKÚ, každé v jiném školním roce. Forma a organizace je stejná jako u zkoušky OVCE, až na to, že student nemá jen 6 výukových termínů, ale plných 9 (osm běžných a esejový). Pokud je kouzelník úspěšný, získá titul BcMe. Zkoušku lze skládat pouze z předmětu náležícího do skupiny profesní dráhy, kde má kouzelník už sedmý stupeň. Opět obdrží na závěrečné slavnosti diplom, a dokonce získá do repertoáru nové kouzlo. Tyto diplomy je možné si převzít i v hmotné podobě na Letním semináři (nutno o něj předem požádat).

Havraspár

Začínáme hezky podle abecedy Havraspárem, kde jsem si myslela, že mě šálí zrak a své statistiky jsem si několikrát kontrolovala. Třeba u takového Mrzimoru je už zvykem, že vzhledem k počtu studujících se najde osob, které se do zkoušky pustí, méně, ale nečekala jsem, že z modrých se neodhodlá ke zkouškám NKÚ a CKÚ vůbec nikdo (2 studentky v pátém ročníku a 3 v šestém). Určitě se však můžeme těšit, že se v příštích letech u modrých nashromáždí v těchto ročnících více studentů a se zkouškami se roztrhne pytel.
Zároveň se však může Havraspár pyšnit tím, že je jedinou kolejí, která má letos zástupce u zkoušek KOZA i u zkoušek OVCE. OVCE skládá primuska Ewenlia Lerche, a to konkrétně z Literárního semináře – poezie. Do ročníku, kdy je možné skládat zkoušku KOZA, nám dospěla Aya Watanabe. Chytla příležitost za pačesy a už si určitě pohrává s vypracováním z Živlové magie, kterou si ke zkoušce vybrala.

Mrzimor

Mrzimor. Málo početná kolej, a tak by možná někdo čekal, že stejně jako v Havraspáru se nenajde nikdo, kdo by si zapsal NKÚ nebo CKÚ, ovšem opak je pravdou. Celkově si NKÚ, stejně jako CKÚ, mohli zapsat 4 kouzelníci (2 z pátého ročníku a 2 z šestého). Jednu zkoušku z Kouzelnické hudbovědy si zapsala páťačka Malwen Cuthbert. Plný počet zkoušek si potom zapsala Amanda Wright z rozšiřujícího studia, která bojuje se zadáním z Knihomilství, Kouzel všedních dnů, Péče o malé kouzelníky a Teorie famfrpálu. Celkově tedy vypracovávají žluté jezevčice pět zkoušek.
Nechybí ani účastník zkoušky OVCE. Zkoušku dospělosti skládá famfrpálový nadšenec Theodor Mudd. Zvolil si pro ni předmět Démonologie.

Nebelvír

Pokračujeme s početnější kolejí Nebelvíru, kde už se opravdu těch zkoušek najde více. V pátém ročníku se odhodlala ke zkoušce NKÚ trojice z pěti studentů. Claps Claps se zabývá problematikou Obrany proti černé magii, Messera von Solingen si zvolila trochu méně tradiční předmět s názvem Kouzelnické šachy a Newika Shelley Lovecraft si zpříjemní každodenní chvilky s Kouzly všedních dnů. Slečny ze šestého ročníku se nenechaly mladšími zahanbit a i dvě ze tří čarodějek se rozhodly žádat o zadání NKÚ. Jednou z nich je Barbara Turner, která zaměřila svou pozornost na Egyptologii. Druhou je potom Princess Star, která se zabývá problematikou Domácího kouzlení.
V rozšiřujícím studiu nalezneme v Nebelvíru celých 11 studentů, což je opravdu velmi početná skupina. Z těchto jedenácti se k CKÚ přihlásila ta nejmladší z nich, tedy Trixie Delilah Sinclair. Nevzala si zkoušku jen jednu, ale rovnou dvě, konkrétně Hadologii a Žabologii. Celkově tedy červení (celkem 6 studentů) mají zapsáno sedm zkoušek.
I mezi červenými se letos někdo pokusí získat diplom za OVCE. Lektvary padly pro závěrečnou zkoušku do oka Rain Bow Arrow.

Zmijozel

Jako poslední přišel na přetřes Zmijozel. Ten má v pátém ročníku nejhojnější počet studentů ze všech kolejí – tedy konkrétně 8 – ale naopak v šestém ročníku nemají letos zelení nikoho. K alespoň jedné zkoušce se zapsala polovina. Zkoušku z Literárního semináře a z Živlové magie si zapsala kapitánka zmijozelského famfrpálového týmu Maya Prinz, zadání z Kouzelnického šapitó si vychutná Nina Yozhinski, téměř 30 předmětů nestačilo primusce Noah Limbani, která si vybrala pro svůj hladký postup studiem tři zkoušky (Kryptologie, Literární seminář a Lektvary) a poslední tu máme Saiph Lacaille. Ta potřebuje snad vlastní kapitolu. Nejenom, že vede bodovací tabulku, střeží všechny poklady Zmijozelu, ale může se pyšnit i tím, že si jako jediná studentka zapsala plný počet NKÚ – tedy 5. Rozhodnutí padlo na Psychologii, Kouzla všedních dnů, Knihomilství, Kouzelnické šapitó a Taj lesa a jeho života.
Mimo početnou skupinku NKÚčkařů tu máme i Jaggu Viggo a Lucase Redferruma z rozšiřujícího studia, kteří se pustili do zkoušek CKÚ. Jagga bude dokazovat, co se za roky naučila v Lektvarech, zatímco Lucas zabojuje o co nejlepší hodnocení z předmětu Teorie famfrpálu. Zmijozelu bylo tedy vypsáno celých 13 zkoušek pro šest studentů.
Ve Zmijozelu se letos nenašel nikdo, kdo by mohl a chtěl skládat zkoušky KOZA a OVCE. Zda se dočkáme v příštím roce, hlavně zelených OVCÍ, je však ve hvězdách – vzhledem k prázdnému šestému ročníku, by se musela rozhoupat alespoň jedna ze dvou dívek, které jsou momentálně v sedmém ročníku. Vypadá to, že silný je naopak ročník pátý.

Zaměstnanci a profesoři

Každoročně nejzajímavější skupinou jsou pro mě však každopádně fialoví – zaměstnanci školy. Letos se jich, pokud mě oči neklamou, přihlásilo ke zkoušce šest a tři z nich (tedy půlka) si zapsali dokonce zkoušky dvě (tedy plný možný počet). Kouzelnické šapitó učarovalo nejenom zmijozelským studentkám, ale taky bývalé zelené, profesorce Barbaře Arianne Lecter, vařit, kuchtit a řádit v kuchyni bude bývalá kolejní ředitelka Nebelvíru Eillen McFir Elat a Tajemství úspěchu už určitě zná Filius Orionis. Nyní se přesuneme k druhé půlce, která se rozhodla pro zkoušky dvě. Ginevra de Naga se zabývá tématy z Barvokouzlení a Hůlkovědy, zatímco Isabella Anne Swan volila Egyptologii a Živlovou magii. Úplně jiným směrem se dala poslední profesorka, kterou je Mischel Binghum a která si prohloubí své znalosti z Fortunace a z Bájných tvorů z různých světů.
A našli se tu i dva odvážní profesoři, kteří se připojí k modré Aye a splní si letos své zkoušky KOZA. Současná šéfredaktorka Denního věštce Theresa Veilin Brendi své psací zkušenosti zúrokuje ve zkoušce z Literárního semináře. Oliver McCollin je tím druhým, který se do plnění náročné zkoušky pustil. Ten si zvolil předmět Artušovské legendy.

Nejvytíženější profesoři

Nejvytíženější profesorkou se letos stala madam Barbara Arianne Lecter, která si svými předměty získala srdce šesti kouzelníků. Každoroční oblíbenost u studentů potvrdila i dlouholetá stálice na profesorském postu Anseiola Jasmis Rawenclav, která vypsala jen o jednu zkoušku méně. Jakousi velmi pomyslnou bronzovou pozici obsadila s počtem čtyř vypsaných zkoušek zelená kolejní ředitelka Veronica Narcissa Williamsová. Po třech zadáních pak vymýšlely profesorky Aki san Marino, Marylin Cuthbert, Any Dawson, Oresta McCollin Vianueva, Mintaka Orionis a Nerys Heliabel Ghostfieldová. Dvě zkoušky vedou Filius Orionis a Niane z Libelusie.

Nejoblíbenější předměty

Jak říkám každý rok, můžu se jenom opakovat, předmětů je opravdu velká škála, a tak se málokdy opakují stejné. Letos dokonce není ani žádný, který by opravdu vyloženě vedl. Mezi ty nejoblíbenější letos patřily Kouzla všedních dnů a Živlová magie, kdy oba už jsou mezi těmi nejzapisovanějšími od Léta 2020, Literární seminář, který si svou oblíbenost drží snad odnepaměti, Lektvary, což můžeme zařadit k těm klasičtějším předmětům, které taky vždy mají více zadání, a nově tu máme Kouzelnické šapitó, kterému naopak přejeme, aby bylo stále tak oblíbené a stejně jako výše zmíněné předměty se udrželo v merku studentů co nejdéle. Ke všem výše zmíněným předmětům si našli cestu tři obyvatelé hradu. Po dvou zadáních musely vymýšlet taky madam Oresta k Teorii famfrpálu, madam Marylin ke Knihomilství a madam Niane k Egyptologii.

Celkově bylo vypsáno 40 zkoušek pro 26 lidí a z toho 29 z nich pro studenty a 11 pro profesory. Celkem to tedy vychází cca na jednu a půl zkoušky na osobu, což není zrovna nejvíc. Minulý rok byly dokončeny úspěšně čtyři OVCE, letos jsou ale zapsány jen tři. I počet CKÚ (17) je srovnatelný s minulým rokem (18), tedy pokud se všem povede zkoušku úspěšně složit. Přestože v minulých letech bylo normální, že CKÚ bylo většinou více než NKÚ, letos je vypsáno taktéž 17 zadání. Velmi pozitivně však musíme zhodnotit zkoušky KOZA. Ty byly dva školní roky pasé, a tak je mou milou povinností oznámit, že se letos našly rovnou 3 osoby, které se pokusí u těchto zkoušek uspět. Ve srovnání s minulým rokem se čísla tolik nezměnila, ale vzhledem k předchozím létům mají stále sestupnou tendenci.

Všem, kteří nyní bojují se zkouškami, bych nejen tímto chtěla popřát hodně štěstí, energie a inspirativních chvil. A pokud si třeba říkáte: „To už nestihnu! Nemám šanci,“ nevzdávejte to, jsme v tom všichni společně a až práci dopíšete, určitě ze sebe budete mít skvělý pocit. Všem vyučujícím zase naopak náleží poděkování za vymýšlení tolika různých témat často se snahou, aby byla šitá na míru, a taky za to, že si vezmou nadšené zkouškaře pod křídla, přestože třeba nemají tolik času.

Pro Denní věštec
Amanda Wright

Komentáře

  1. Všem studentům přeji hodně kreativity a nápadů a všem profesorům spoustu zábavy a pevné nervy!

  2. Krásné shrnutí, Mandy, mně vždycky mnohem víc bavilo číst takové statistiky o zkouškách, než je skládat, je fajn vědět, co je v kurzu. A moc zdravím v komentářích i Bibi.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *