Report ze závěrečné slavnosti Léta 2022

| Vydáno:
Slavnost, která uzavřela školní rok Léto 2022, se odehrála 28. června od šesti hodin večer ve Velké síni. Nezapomenutelnou se zřejmě stane pro rekordní počet chybějících funkcionářů, tedy i proslovů z koule… a také pro nejedno úplně zapomenuté vystoupení u řečnického pultu.

Bradavická půlhodinka se tentokrát tak docela nekonala. Přesně v 18.09 se ve Velké síni s pozdravem na rtech objevil ředitel školy Nimrandir Elénére, aby slavnost odstartoval… nikoliv předáváním ocenění či souhrnem školního roku, nýbrž salvou gratulací směrem ke kolejní ředitelce Zmijozelu – slavila totiž narozeniny. Poté již bylo slovo uděleno inspektoru výuky, Filiusovi Orionisovi.

Dozvěděli jsme se, že celkem dokončilo alespoň jeden předmět 114 kouzelníků (o 3 více než v roce Zima 2022). Nejvíce esejí dle statistik odevzdala Eame Vórimar (15), Noah Limbani (24) a Saiph Lacaille (30). Studentů a zaměstnanců školy, kteří absolvovali maximální počet seminářů, bylo celkem 19 – z toho 2 z Havraspáru (Ewenlia Lerche a Kassandra Whitecrow), 1 z Mrzimoru (Amanda Wright), 6 z Nebelvíru (Ema Talia, Mackenzie Barker, Melisa Pestrá, Simelie Mallorny, Skylar Blair Anderson, Tarabas Orionis), 8 ze Zmijozelu (Annya Liddle, Astoria von Pens, Enselis Ismenia, Inees Rut Gowstring, Noah Limbani, Ruby Élise Day, Saiph Lacaille, Sarah Thompson) a 2 fialoví (Barbara Arianne Lecter, Mintaka Orionis).

Inspektor se pochopitelně zaměřil též na práci profesorů, kteří výuku tvoří. Do řad těch zasloužilých byl povýšen Tadäus Trottertickler, a to „po osmi školních letech, odučených bez sebemenších potíží a s velkým množstvím tříd“. Na povýšení mladších profesorů nedošlo, neboť se ve sboru žádní nenacházeli.

Konečným bodem proslovu inspektora výuky bylo udělení Picatrixova řádu čarodějů. Ten si odnesla profesorka vyučující Astrologii – Čínu, Čtení z ruky, Kyvadlo, Numerologii a Věštění – Sally-Ann Olson. Zdůvodnění cituji, neboť nedokážu přepsat tato pochvalná slova bez ztráty jejich smyslu: Řád poputuje na hruď kolegyně, jejíž práce na výuce může být pro některé z vás možná i trochu neviditelná. Její předměty nepatří mezi nejsnazší a do četných vyšších ročníků se tak dostanou jen málokteří: ti nejvíc lačnící po vzdělání. Odměnou za jejich píli jim pak je nejen individuální přístup, ale i výklady, které co do odbornosti a informační nabitosti hledají konkurenci jen velmi stěží. Kolegyně je ve svých oborech skutečně kovanou expertkou a svým studentům již řadu let předává informace, které nikde jinde podobně uceleně zpracované zkrátka nenajdou.“

Následně bylo slovo předáno koordinátorce zkoušek Anseiole Jasmis Rawenclav. Ta hned na první dobrou oznámila, že počet zkoušek rok od roku klesá, na druhou stranu letos se udělily jen 3 trolly, tudíž je přístup obyvatel hradu zřejmě zodpovědnější. Následně byl prostor pro gratulace směrem k letošním absolventům zkoušky OVCEEwenlii Lerche, Rain Bow Arrow a Theodoru Muddovi – i absolventům zkoušky KOZAAye Watanabe, Oliverovi McCollinovi a Therese Veilin Brendi. Tleskalo se jim i přesto, že na hradní bráně v souhrnu uvedeni nebyli.

Čas pro udílení řádů zakladatelů kolejí přinesl první překvapení večera. Tentokrát se totiž nezačalo jako vždy u Havraspáru, nýbrž u Nebelvíru. Esperanza Milagrosa byla jedinou ředitelkou přítomnou na slavnosti osobně.

Ta za Nebelvír zhodnotila, že se kolej věnovala více vnitrokolejnímu životu než sbírání bodů, což ji obohatilo. Také pro ni bylo těžké vybrat jediného člověka, kterému by cenu nejvyšší udělila – nejspíš proto nakonec nesáhla po žádném z funkcionářů a rozhodla se řád Godrika Nebelvíra udělit absolventce Rain Bow Arrow, „která by to, nebýt pobytu s tučňáky, dotáhla určitě velmi daleko“. Ocenila především její veřejné vystupování a to, jak v koleji září.

Mrzimorská kolejní ředitelka Oresta McCollin Vianueva byla zhmotněna z přenosové koule, aby cenu Helgy z Mrzimoru udělila prefektce Cassiopee Zmlklé, „která se za poslední roky neuvěřitelně vypracovala a své úlohy se zhostila na výbornou“. Vyzdvihla především energickou povahu studentky a zmínila, že nelituje toho, že jí byl post ve vedení koleje svěřen.

Kilometrového proslovu zmijozelské Veronicy Narcissy Williamsové nebyl hrad ušetřen ani tentokrát, byť byl také zprostředkován blikající koulí. Zhodnoceno bylo snad vše, co se mezi námi za uplynulý školní rok stalo, a to ve všech kolejích. Zmíněn byl i stále neviditelný zmijozelský poštovní had v sovinci, všichni zelenofialoví a samozřejmě poděkování pro všechny funkcionáře koleje (i ty, co se už měsíc nemůžou přihlásit na hrad). Řád Salazara Zmijozela byl nakonec připnut na hruď pokladnice Saiph Lacaille, která se prý „umí zhostit jakékoli role v koleji a vykonávat ji na profesionální úrovni“.

Na předání ceny Roweny z Havraspáru v této části večera nedošlo, neboť havraspárský kolejní ředitel absentoval a ani dopředu po sově neposlal zamýšlený proslov. Nejspíš se ve sborovně u opravování zdržel i se supervisorem soutěží.

Další koule, která se zakutálela k řečnickému pultíku, obsahovala záznam proslovu šéfredaktorky Denního věštce, Theresy Veilin Brendi. Poděkování se dostalo všem (šéf)redaktorům a dalším lidem, kteří se kolem časopisů motají, protože jejich práce je chvályhodná. Jeden takový člověk si dokonce odnesl řád ostrého brka udělován lidem, kteří pro hradní novinařinu dělají kus práce, a to navzdory tomu, že nevede časopis, nýbrž čítárnu. Eillen McFir Elat – ta, která „neustále, vytrvale a přímo skvěle bojuje ve stínu mohutné vrby“ a taky ta, která „oživuje čítárnu neustále novými soutěžemi a příspěvky se jí jen hrnou“. Její práce je za ní rozhodně vidět.

Když bylo předáno slovo řediteli školy, nastala zvláštní a dost nečekaná situace – přímo do Velké síně vlétla sova, která si vyžadovala jeho okamžitou pozornost. Ukázalo se, že je právě od havraspárského kolejního ředitele Zendaera Amattise, který se rozhodl, že „cenu zakladatele obdrží Grace Annabeth Reatcher za roky věrné služby koleji“. A tak jí byla připsána. Další sova o něco později přinesla i krátké zdůvodnění – rozhodující pro ocenění byla svědomitost při výkonu funkce pokladnice i nové nápady, které do koleje studentka přinesla.

Jakmile utichlo houkání sov, převzala si slovo zástupkyně studentské rady Cassiopea Zmlklá, aby udělila z rukou studentů řád Vox Scholaris za nadstandardní výuku přímo inspektoru výuky Filiusi Orionisovi. Pochvalu za kvalitu i přístup ke studentům si odnesli Andrew Uroboros, Patricia Baloure, Any Dawson, Hekatea Centaurix a Eillen McFir Elat. O všech platí, že „jejich výklady jsou nevšední, naučné a zajímavě zpracované a  jejich zpětná vazba je konstruktivní a přínosná“.

Nejen výuce věnují studenti pozornost – zajímá je též hradní atmosféra. A protože jsou mezi námi ti, kteří se o ni zasluhují, byl udělen řád Spiritus Magicus, a to profesorce a hlavní lesnici Barbaře Arianne Lecter.

V samotném závěru večera bylo oznámeno pohřešování supervisora soutěží a bylo přislíbeno, že jestli dojde k udělení řádu kouzelného pera, bude tak učiněno dodatečně po slavnosti. Na hradní bráně se však žádné oznámení neobjevilo, tudíž si ocenění letos zřejmě nikdo ze zaměstnanců školy nezasloužil. Otázkou zůstává, zda supervisor vůbec o sešlosti věděl, neb navzdory uzavřenému bodování i po ní přišly studentům body (a dosud nebyly – a zřejmě ani nebudou – vyměněny za srpce).

Jako již tradičně, závěrem slavnosti se přepočítávaly body a košťata. Nejprve se osazenstvo síně zajímalo o góly a zlatonky. Čtvrté místo ve školním famfrpálovém mistrovství si odnesl Nebelvír, to třetí Mrzimor (ačkoliv se mu povedlo chytit zlatonku proti všem soupeřům, papírově vyhrál jen jedenkrát), druhé Zmijozel (který si naopak neodnesl zlatonku ani jednu). Vítězem Léta 2022 se se třemi výhrami zaslouženě stala orlí letka Havraspáru. Pohár si na místě přebrala kapitánka Betria Carson.

Než byl vyhlášen školní pohár, došlo k vyhlášení snaživce roku. Tento titul si odnesla Saiph Lacaille s celkovým počtem 9 032 bodů. Měla jen o necelé tři tisíce méně než Mrzimor, který se ve sběru bodů umístil na čtvrtém místě s počtem 11 906. Třetí skončil Havraspár (17 719 bodů), druhé místo připadlo Nebelvíru (46 099 bodů). Vítězné bouchnutí v laboratoři předvedli studenti Zmijozelu se ziskem 62 714 bodů. Pohár si odnesla primuska Noah Limbani.

Proslovy skončily ve 20.23 a započal hodokvas. Těm přítomným, kteří se při focení drahých rób u Paštičky nezdrželi, padali až do úst pečení holubi. U stropu Velké síně se houpaly zmijozelské prapory a studenti s nohama na stole mluvili o plánech na prázdniny…

Den nebo dva po závěrečné slavnosti se počty bodů mírně změnily, neboť bylo studentům zasláno hodnocení dvou soutěží, za něž dříve bylo možné získat body (a toto nebylo zpětně anulováno). Snaživkyně roku tedy oficiálně skončila s bodovým ziskem 9 100 bodů a Zmijozel svůj náskok zvýšil na 63 204 bodů. Tím byl školní rok Léto 2022 snad definitivně ukončen.

Pro Denní věštec
Saiph Lacaille

Komentáře

  1. No prosim, nakonec jste měla krásně zarovnaný počet bodů, i když už trochu neplatný O:)

    Krásný souhrn!

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *