Osobnost Hogwarts dle postů – fialové funkce

| Vydáno:

Dvacátý ročník ankety Osobnost Hogwarts se blíží k finiši. V předešlých článcích jsme se podívali na funkcionáře svázané s kolejí a ještě i celkově osobnosti z daných kolejí. V tomto se podíváme na většinu fialových funkcí a porovnáme si tak i jejich postavení. Neváhejte proto číst dále!

Na počátek uvádím opět drobné upozornění. Budu se dívat na osmičku fialových funkcí, které jsou snáze dohledatelné a navíc měly lepší postavení v rámci ankety Osobnost Hogwarts. Pokud nějakou fialovou funkci ve výčtu nenajdete, pak neměla žádný výskyt v TOP 10 a nebyl tedy možný ucelenější přehled, u kterého bych neváhal o správnosti. Navíc opět uvádím, že v případě střídání na postu v průběhu roku, a pokud původní osoba nebyla v širší nominaci, uvádím opět jen osobu, která na post usedala na konci roku.

A jakou funkcí bychom měli začít jinou, než je ředitel školy? Zde najdeme za dlouhých 19 let ankety pouze trojici různých jmen a jedná se o jedinou funkci vůbec, kde její představitel byl vždy v širším výčtu nominace! V roce 2016 ještě uvádíme oba ředitele (tedy odstupivšího i nastupivšího), neboť se v nominaci ocitli oba, a tak máme dohromady 20 z 20 nominací s alespoň pár hlasy. V TOP 10 se ředitelé školy objevili dohromady čtrnáctkrát. Vítězství pak uzmuli právě dvakrát, a sice v roce 2016 nastupující Matthew Whitecrow a následně v loňském roce současný ředitel Nimrandir Elénére.

Tabulku ředitelů v průběhu věků a jejich graf můžete najít zde:

Dalším velmi významným postem byl zástupce ředitele, ač byl v historii obsazován jen určité roky. Ze šesti sledovaných let (nepočítáme rok 2016, kde se z kolegy Whitecrowa stal ředitel, proto je započítán v předešlé statistice) byl zástupce ředitele v nominaci šestkrát! Z toho navíc šestkrát byl i v TOP 10. A dvakrát dokonce i vyhrál, když byl zástupcem ředitele kolejní ředitel Zmijozelu Nekro the Gravedigger. Stalo se tak v letech 2005 a 2006.

Zde můžete najít tabulku a graf zástupců ředitele i jejich umístění:

Dalším velmi významným postem byl v začátcích hradu tajemník. Zde máme sledované roky pouze dva, a to hned ty první. Oba tyto roky byl tajemník v nominaci ankety, a navíc se probojoval i do TOP 10! V obou ročnících ankety se oba tajemníci (Apofis de Corristo a Sandrik Vrizas) shodně ocitli na pátém místě. Pro úplnost zde můžete najít i tabulku – graf však nemá úplně smysl, když by to byly pouze dva spojené body na pětce…

Přecházíme na další obrovskou fialovou funkci. Jedná se o inspektora výuky! V devatenácti sledovaných letech se do nominace inspektoři dostali osmnáctkrát. Do TOP 10 proklouzli dohromady čtrnáctkrát. Vítěze ankety mezi nimi najdeme dohromady dvakrát, a to konkrétně v roce 2009 Angelu Grey-Slytherin a v roce 2013 Mintaku Orionis. Celý přehled inspektorů výuky i s grafem tohoto postu můžete najít zde:

Z výuky se vrhneme na soutěže a podíváme se na naše supervisory soutěží. Za devatenáct sledovaných let se do nominací dostali dvanáctkrát. Tato méně viditelná funkce pak svému funkcionáři pomohla k místu v TOP 10 přesně pětkrát, ovšem nikdy žádný její držitel nevyhrál. Nejblíže k tomu byla v roce 2016 Tydynka Flyová. A opět zde můžete vidět tabulku s grafem toho, jak si supervisoři v průběhu let vedli:

Poslední post, který obsáhne všechny sledované roky, je šéfredaktor Denního věštce. Z devatenácti možných šancí se do nominací podívali šéfredaktoři dohromady třináctkrát, což je o jeden výskyt častěji, než se to podařilo supervisorům soutěží. Do TOP 10 se probojovali dohromady dvanáctkrát, kdy onen pomyslný třináctý nominovaný skončil na místě jedenáctém (Niane z Libelusie v roce 2016). Do dnešního dne jsme ještě šéfredaktora DV tuto anketu vyhrát nenechali. Nejblíže k tomu byla výše zmíněná Niane z Libelusie v letech 2014 a 2019. Tabulku s grafem si můžete prohlédnout zde:

Dostáváme se k předposlednímu sledovanému postu. Tímto postem je správce Příčné ulice. Zde nemáme sledovaný rok 2005, neboť dle mých informací v daném roce tento post nebyl obsazen. Přidáme si zde ovšem jednu nominaci navíc, a to za rok 2008, kdy byli nominováni vícekrát jak odstupivší John Werewolf, tak i nastupivší Lenůlie Čihůlková. Z těchto devatenácti možných šancí v osmnácti letech se do nominovaných dostali správci desetkrát. Šestkrát z toho se dostali i do nádherného umístění v TOP 10. Ani správce PU nikdy nevyhrál, nejblíže tomu byla Lenůlie Čihůlková v roce 2008. Tabulku s grafem pro zájemce dodávám zde:

A posledním sledovaným postem je šéfredaktor Sub Salix. Přidal jsem jej do seznamu článků z důvodu vyšších umístění v několika letech. Sub Salix na hradě působí od roku 2008, jeho šéfredaktor tedy mohl být nominován šestnáctkrát. Do mnohonásobných nominací se šéfredaktoři SS dostali jedenáctkrát a do TOP 10 proklouzli třikrát (a třikrát jim to uteklo o místo). Nikdy žádný šéfredaktor čítárny nevyhrál, nejblíž k tomu byla v roce 2017 Lilien Emity Watfar (toho času Meissed), která k tomu zastávala funkci kolejní ředitelky Havraspáru. Opět zde přikládám tabulku s grafem tohoto postu:

Na závěr ještě přikládám kompletní graf všech výše zmiňovaných funkcí. Přidal jsem k němu i nejvýše postavené kolejní ředitele daného roku, aby byl ten pohled trochu ucelenější i s kolejními řediteli jakožto vysokými fialovými funkcionáři.

Pozn. redakce: Kliknutím na tabulky a grafy sešlete kouzlo Engorgio, které vám umožní příjemnější čtení. 

Pro Denní věštec
Oliver McCollin

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *