Opatření Ministerstva kouzel

| Vydáno:

Vedoucí Odboru vzdělání MK, pan Alexandr Spellstore (96), dnes oznámil, že
Ministerstvo kouzel založilo Chráněný fond studia a vzdělanosti. Na účtech fondu v Gringottově bance jsou a budou až do začátku výuky v září t. r. uchovávány finanční rezervy, určené pro nové studenty školy čar a kouzel v Bradavicích.

„Ministerstvo si je vědomo, že někteří žáci mají velmi nezodpovědný
vztah k penězům a jsou schopni prohýřit všechny své úspory do
posledního svrčku během okamžiku,“
řekl pan Spellstore. „Fond byl založen proto, abychom zabránili trapným situacím, kdy na začátku školního roku hýřilové náhle zjistí, že nemají potřebný 1 galeon zápisného, a pak se pokoušejí vypůjčit si u svých rozumnějších a spořivějších spolužáků.“

Na dotaz Denního věštce, zda je na účtu v bance dostatečné množství
peněz pro všechny nové studenty, řekl pan Spellstore toto:
„Ministerstvo, jak víte, prochází nelehkým obdobím rozpočtových škrtů. Tudíž je možné — ale v žádném případě pravděpodobné, ne ne ne! — že se na všechny nové studenty nedostane.“

Avšak dle informací Denního věštce vyškrtal vedoucí Finančního odboru MK, dr. Hrdloš Harpagon, už tři tužky a stále ještě není s omezováním výdajů hotov.

Zástupce ředitele školy čar a kouzel v Bradavicích, profesor Nekro Gravedigger (125), Dennímu věštci sdělil:
„Pokud nám Ministerstvo nezašle dostatečné množství peněz, tolik, aby na každého nového žáka vyšla alespoň minimální částka jednoho galeonu, což — pokud sledujete aktuální politickou situaci — je, ehm, pravděpodobné, dáme při rozdělování peněz přednost těm novým studentům, kteří se o své peníze dokážou starat, mají o studium opravdový zájem a prokážou čistotu své… ehm, svého úmyslu se u nás vzdělávat. Lidem z ministerstva bych chtěl tímto vzkázat, že zřízení fondu bez dostatečného vstupního kapitálu je velmi populistické, a vážené ministerstvo by si mělo uvědomit, jak je výuka důležitá …oč je důležitější než například kampaň ‚Mudlové a my = jedna velká rodina‘ …která je stejně v každé Opravdové rodině pro smích… ehm.“

Kolik peněz se momentálně nachází na účtu Chráněného fondu studia a
vzdělanosti, Ministerstvo odmítlo Dennímu věštci oznámit.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.