Opatření Ministerstva kouzel

| Vydáno:

Vedoucí Odboru vzdělání MK, pan Alexandr Spellstore (96), dnes oznámil, že
Ministerstvo kouzel založilo Chráněný fond studia a vzdělanosti. Na účtech fondu v Gringottově bance jsou a budou až do začátku výuky v září t. r. uchovávány finanční rezervy, určené pro nové studenty školy čar a kouzel v Bradavicích.