Hradní výuka pod drobnohledem MK!

| Vydáno:
V právě uplynulých dnech, tj. na přelomu školních let Zima 2020 a Léto 2020, proběhla na naší škole zevrubná inspekce provedená v naprostém utajení panem Ámosem Ko-Menským, pracovníkem Odboru pro vzdělávání kouzelníků Ministerstva kouzel. Dotyčný sice konstatoval „závažné mezery v nabídce tradičních čarodějnických umění, disciplín a nauk“, ovšem zároveň směrem do budoucna vyjádřil naději, že „stávající inspektor výuky si je těchto nedostatků vědom a podniká potřebné kroky k jejich nápravě“.

Níže předkládám k nahlédnutí uniklé výsledky ministerské inspekce. Výsledky jsou sice zkráceny, ovšem jinak byly ponechány exkluzivně pro čtenáře Denního věštce bez jakékoli cenzury.

PŘEDMĚTY ZÁKLADNÍ (dříve povinné)

 • Astronomie ! – problematická situace, vyučovány pouze sudé stupně prof. Epansem Mc Broomem; náprava přislíbena do září 2020

 • Bylinkářství ✔ – přislíbené otevření v únoru 2020 původní vyučující Aki san Marino

 • Dějiny čar a kouzel ✔ – nevyučováno několik let; přislíbené otevření v únoru 2020 prof. Theresou Veilin Brendi

 • Kouzelné formule ✔ – výuka bez problémů zajišťována prof. Theresou Veilin Brendi (stejná jako výše: zkontrolovat přetěžování bradavických vyučujících – nebo alespoň příště neřadit předměty podle abecedy, ať to tak nebije do očí)

 • Lektvary ✔ – výuka zajištěna prof. Barbarou Arianne Lecter, je zapotřebí vyřešit absenci sudých stupňů po odcházející Tydynce Flyové (návrh inspektora výuky zabít dvě škrkny jednou ranou a sloučit liché stupně Lektvarů se sudými předměty Astronomie do jednoho předmětu Lektvaronomie byl zamítnut)

 • Létání na koštěti × – žádost o dočasné nahrazení předmětem Teorie famfrpálu zamítnuto (troufalost se novému inspektorovi výuky opravdu upřít nedá); náprava přislíbena do září 2020

 • Obrana proti černé magii ✔ – výuka zajištěna prof. NaSaŠí Jackson

 • Přeměňování ✔ – výuka zajištěna prof. Janel Weil

PŘEDMĚTY POKROČILÉ (dříve povinně volitelné)

 • Jasnovidectví ✔ – schváleno prodloužení akreditace předmětu pod názvem Věštění, nově zajištěno prof. Sally-Ann Olson (na otázku, proč svěřil předmět právě prof. Olson, odpověděl inspektor výuky, že mu dotyčná na konkurzu s tajuplným úsměvem sdělila „ať se na nic neptá, protože to stejně bude učit ona“, čímž údajně prokázala potřebné oborové dovednosti)

 • Péče o kouzelné tvory ✔ – nově zajištěno prof. Nerys Heliabel Ghostfieldovou (pozn.: předmětu se podezřele často mění vyučující; zkontrolovat, zda pozice není prokletá)

 • Starodávné runy ! – vyšší stupně staronově otevřeny prof. Mintakou Orionis; první stupeň přislíben v září 2020 (inspektor – ač již sám není žádný jinoch – přislíbil, že bude v průběhu roku monitorovat senilitu profesorky a případně předmět do budoucna svěří někomu mladšímu)

 • Studium mudlů ✔ – nově zajištěno prof. Selenou Enail Smithovou (inspektor doložil odborným posudkem, že mudlové nevnímají jako urážlivé, že profesorčinou hlavní specializací je Démonologie a Strašidlologie)

 • Věštění z čísel ✔ – schváleno prodloužení akreditace předmětu pod názvem Numerologie – výuka zajištěna prof. Sally-Ann Olson

PŘEDMĚTY OSTATNÍ

Nové stupně přibyly k následujícím předmětům:

 • Léčivé rostliny (II.) – zajištěno prof. Wronkou Zabloudilovou

 • Lykantropologie (II.) – zajištěno prof. Eillen McFir Elat

Nového pojetí se dočkal předmět:

 • Fortunace – zajištěno prof. Mintakou Orionis (pozn.: inspektor slíbil, že osobně dohlédne na to, aby se do osnov nedostala hodina s tématem Zmrazením ke štěstí)

Zcela nově byly otevřeny předměty pod taktovkami čerstvě přijatých profesorů:

 • Charakterové studie – zajištěno prof. Zendaerem Amattisem

 • Kouzla všedních dnů – zajištěno prof. Any Dawson (pozn.: inspektor prozkoumá možnost zobecnění náplně předmětu, aby se příslušná zaklínadla dala aplikovat i o víkendu)

 • Tvorové řek a jezer – zajištěno prof. Mischel Binghum

Za pozitivní je považován fakt, že celá čtvrtina profesorů (nepočítaje nově přijaté posily) otevírá novou třídu. Budoucnost výuky na Bradavické škole čar a kouzel je tak považována za velmi slibnou.

Pro Denní věštec zajistil výsledky inspekce
Filius Orionis

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *