OKO, k bonusům okno

| Vydáno:

Sedmadvacátého října nás na hlavní hradní vývěsce informoval pan ředitel Elénére o spuštění bonusů profesní dráhy. Přestože v tuto chvíli ještě neznáme definitivní podobu výhod, které nám naše studijní úspěchy v každodenním životě přinesou, již nyní je jasné, že tento počin patří mezi největší čarostavitelské inovace nejen roku 2020, ale hned několika posledních let.

Ovlivnit konečnou podobu těchto bonusů mohl každý obyvatel hradu do 27. listopadu, a to prostřednictvím soutěže Bonusy profesní dráhy, kde si pan ředitel rád vyslechl názor každého z vás. V tomto článku se tedy spíše než na tyto vlastní výhody podíváme na to, co to profesní dráha – někdy též nazývaná jako OKO (Oblasti kouzelnické orientace) – vůbec je.

S konkrétní vizí, jak posílit vývoj a rozvoj jednotlivých členů našeho světa kouzel, předstoupil Nimrandir Elénére – toho času ministerský pracovník – před sborovnu během prázdnin roku 2016. Ve svém příspěvku zdůraznil, že systém hradní výuky připravuje kouzelníky na budoucí život v kouzelnické praxi, a navrhl rozčlenění veškerých předmětů řádné výuky do několika oblastí, v nichž si každý člen našeho světa bude moci zvyšovat svou odbornost. Po diskuzi s profesory a zaměstnanci hradu se jejich počet ustálil na sedmi, dohodnuto bylo rovněž závazné přiřazení předmětů do jednotlivých oblastí. Nově vznikající předměty do nich přiřazuje inspektor výuky po dohodě s vyučujícím profesorem.

V lednu 2017 se pak políčka této profesní dráhy prvně objevila v našich statusech. Od té doby z nich můžeme vyčíst, jak zkušení jsme v následujících oblastech kouzelnické činnosti:

1) Cestovní magie

Spolu s Čarotvorbou jde o početně nejméně zastoupenou kategorii. Z tradičních kouzelnických disciplín sem patří Létání na koštěti, ale kromě předmětů zabývajících se létáním či famfrpálem zde nalezneme rovněž předměty zeměpisné a jazykové (s výjimkou Latiny).

2) Sesílání kouzel

Bašta tradičních kouzelnických disciplín jako jsou Kouzelné formule, Obrana proti černé magii či Přeměňování. Pro připomínku toho, že pro umění sesílání kouzel je nezbytný i teoretický základ, sem ovšem spadají například Dějiny čar a kouzel.

3) Lučba

Jde o oblast zčásti velmi praktickou, což dosvědčují předměty jako Lektvary a Bylinkářství. Spadají sem ale též disciplíny zkoumající „věci mezi nebem a zemí“. Patří sem tedy Věštění a všechny jeho subdisciplíny jako Numerologie (dříve Věštění z čísel), ale třeba i Starodávné runy.

4) Péče o tvory

Zahrnuje vše, co souvisí s magickými tvory a zvířaty, stejně jako třeba lékouzelnické disciplíny. Z tradičních předmětů sem patří, jak bystřejší zajisté již domysleli, Péče o kouzelné tvory.

5) Knihomolství

V současné chvíli nejpočetněji zastoupená oblast vůbec – a zároveň poslední, kde najdeme zástupce tradičních kouzelnických disciplín – v tomto případě Astronomii a Studium mudlů.

6) Úřední způsobilost

Zahrnuje předměty připravující na civilizovaný život v kouzelnické společnosti. Nejvíce studentů v této oblasti absolvovalo předmět Latina, na druhém místě se pak umístilo Jak se oblíbeným státi.

7) Čarotvorba

Poslední z oblastí patří mezi dvojici nejméně početných. Spadají do ní předměty zaměřené na kreativitu, ať už nasměrovanou do psaní prózy, poezie nebo třeba kreslení. Méně intuitivní je pak např. zařazení Čarostavitelství.

Obrázek níže ukazuje, kolik různých předmětů bylo v té či oné oblasti na Hogwarts vyučováno:


Počet předmětů v jednotlivých OKO (Léto 2005 – současnost)

Tyto počty korelují s hodnotami v obrázku níže, které ukazují, kolik známek na vysvědčení bylo v jednotlivých oblastech kouzelnické orientace rozdáno:


Počet známek zapsaných na vysvědčení v jednotlivých OKO (Léto 2005 – Zima 2020)

Rozpor je patrný zejména v oblasti Cestovní magie, která obsahuje nejméně předmětů, ale hned druhý nejvyšší počet známek na vysvědčení. Důvodem toho je zejména vysoký počet absolventů předmětů Létání na koštěti a obou Kouzelnických angličtin.
Mimochodem, předmětem s největším počtem absolventů vůbec jsou Lektvary, které do roku Zima 2020 absolvovalo neuvěřitelných 572 studentů.
Absolventem (příp. známkou na vysvědčení) ve statistice výše míníme absolventa (příp. známku na vysvědčení) jednoho stupně příslušného předmětu. Toto chápání totiž odpovídá logice postupného zaplňování políček profesní dráhy:

  • Zelená políčka (nejvýše 5) lze získat za vystudovaný stupeň předmětu z příslušné oblasti. Na jejich základě rozlišujeme odbornosti vůbec – mírné povědomí – jakž takž – dobře – skvěle.
  • Žlutá políčka (nejvýše 2) lze získat za složenou zkoušku CKÚ z předmětu z příslušné oblasti (pokud zde jsou již zaplněná veškerá zelená políčka). Na jejich základě rozlišujeme odbornosti nadprůměrně, resp. specialista.
  • Oranžové políčko (nejvýše 1) lze získat za složenou zkoušku KOZA z předmětu z příslušné oblasti (pokud zde jsou již zaplněná veškerá zelená a žlutá políčka). Oranžové políčko odpovídá odbornosti mezinárodní expert.


Příklad zaplněných políček profesní dráhy

Přestože se s těmito přehledy specializací setkáváme již téměř čtyři roky, letos se konečně dočkáváme jejich zapojení do nejrůznějších částí našeho kouzelnického univerza.
Někteří jeho členové toto zaregistrují jen coby potěšení z drobných benefitů, k nimž budou mít nově přístup. Pro jiné ale mohou být tyto výhody motivací k intenzivnějšímu studiu. Že k těmto změnám nejsou studenti Hogwarts lhostejní, totiž ukazuje i dotazník, který jsem mezi ně nedávno distribuoval. Zcela chladnými nechává profesní dráha jen přibližně třetinu z nich: zbylé dvě třetiny se shodují na tom, že si s ohledem na ni předměty již volí, případně volit hned v příštím roce začnou.
Za takovou podporu hradní výuky jsem coby její inspektor upřímně vděčný.

Pro Denní věštec
Filius Orionis

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *