Statistika zkoušek Léto 2024

| Vydáno:
Jsme v půlce období psaní zvířecích zkoušek, a tak je nejvyšší čas se podívat na to, kolik zkouškařů na našem hradě letos bylo. Dokázali jsme opět trhnout rekord v počtu zkoušek? A máme letos nějaký unikát? Čtěte dále a dozvíte se nenadále!

S koncem dubna se měly odevzdat veškeré zkoušky NKÚ a CKÚ. Od začátku května pak dostali zadání i zájemci o OVCE (zkoušku KOZA zmiňovat nemusíme, neboť letos na hradě žádnou nemáme). Podívejme se spolu na čísla, která můžeme porovnat s loňským rokem. Jak bylo v loňském článku zmíněno, byl to rekordní rok s vypsanými 74 zkouškami. V letošním roce jsme toto číslo nedohnali, a to i přes to, že zelení letos zkoušky nebojkotovali a nějaké si zapsali. Celkem bylo vypsáno 67 zkoušek, což je o 7 méně než v loňském roce. Přes 40 % zkoušek bylo vypsáno pro fialové obyvatele hradu, téměř 35 % pak pro červené. Tři čtvrtiny zkoušek byly tedy vypsány červeným a fialovým, čtvrtina zbylým třem kolejím.

Ke zlepšení oproti loňskému roku došlo v počtu studentů šestého ročníku, kteří chtějí skládat zkoušky NKÚ dobrovolně. Zatímco loni bylo vypsáno NKÚ pro 8 páťáků a 1 šesťáka, letos NKÚ skládá o jednoho páťáka méně, ale o 3 šesťáky více! Dohromady jsou zkoušky NKÚ vypsány pro 11 zkouškařů, kteří si mezi sebe rozdělili 17 zkoušek tohoto typu.

Další v pořadí jsou zkoušky OVCE. Počet ovčáků se oproti loňsku zvýšil o padesát procent na krásných 6. Oproti loňsku máme zkouškaře napříč všemi kolejemi vyjma Havraspáru, kde se ochotné ovce asi vyčerpaly loňskou trojicí.

Poslední typ letos vypsaných zkoušek jsou pak zkoušky CKÚ. Tyto zkoušky v celkovém počtu opět dominují: modrým, žlutým, červeným, zeleným, světle i tmavě fialovým, a dokonce i jednomu šedivci bylo vypsáno dohromady nádherných 44 zkoušek.

Podívejme se na Havraspár. Modrásci jsou letos nejméně studující kolejí (pauza pro strávení oné ironie). Navíc v této koleji nenajdeme žádnou zapsanou povinnou zkoušku! Ze sedmičky páťáků a trojice sedmáků si zkoušky nezapsal nikdo. Můžeme tedy předpokládat, že ani příští rok nebudou mít žádného šesťáka, který by si zkoušky mohl zapsat, stejně jako je tomu letos.

Čest havraspárským studentům pak dělají tři studentky rozšiřujícího studia, které se rozhodly pro zkoušky CKÚ. Nejaktivnější jsou slečny Miraell Eliranne a Nicolette Marique Leroy. První jmenovaná si zapsala zkoušku z Péče o kouzelné tvory a Kočky, tvora v kouzelnickém světě, druhá pak se zaměřila na zdravější odvětví a zapsala si Bylinkářství a Základy zdravobytí. Třetí a poslední modrou zkouškařkou je Ginevra Eleanor Zauberinová, která si zapsala CKÚ z Latiny.

Zajímavostí Havraspáru pak může být to, že každá zkouška je z jiného předmětu, a navíc i u jiného profesora! Slečny se zapsaly ke kolegyním Centaurix, Ghostfieldové, Orionis a Wright a kolegovi Orionisovi.

Oproti loňskému roku Havraspár opět klesl v počtu zkoušek o jednu. Nedostali se sice na nejnižší hodnotu roku Léto 2022, ovšem pomyslný modrý graf má stále tendenci klesat.

Pohled na Mrzimor je v celkovém počtu přesně o jednu zkoušku veselejší. Navíc si Mrzimorští zapisovali zkoušky různorodé: najdeme jak zkoušky NKÚ a CKÚ, tak i zkoušku OVCE. Ovšem z dvou páťáků si zkoušky NKÚ nezapsal ani jeden student, tedy předpokládáme, že příští rok nebude mezi žlutými žádný šesťák. Z šesťáků, kteří mají zkoušky dobrovolně, si je zapsala dvojice Arnika Roztodivná a Mara Flycatcher. První jmenovaná se vrhla na Základy zdravobytí a druhá se rozhodla zdokonalit v psaní a zapsala si Literární seminář. Z šestého ročníku neskládá zkoušky pouze slečna Zmlklá.

Z pětice pilných jezevců se na zkoušky OVCE přihlásila pouze Lee Baker, která se rozhodla zkoušku dospělosti oslavit kofeinem při zkoušce z Kouzelné kávy.

Ze sedmi již dospělých kouzelníků se pro CKÚ rozhodli dva studenti. Dvě zkoušky si zapsala Felicitas Frobisherová, a to z Drobnohledu a Pedagogiky. Jednu zkoušku CKÚ si zapsal Theodor Mudd u své kolejní ředitelky z Upírů tak, jak je neznáme! Oba dospělí studenti se tedy rozhodli svými výplody potěšit manžele McCollinovi.

Oproti loňskému roku Mrzimorští letos skládají polovinu zkoušek. Ze 13 zkoušek spadli na 6.

Nejzkoušenější kolejí je letos opět Nebelvír. Kolej navíc potvrzuje svůj stoupavý trend ve vzdělávání, letos skládají o zkoušku více než loni. Jedná se o jedinou barvu ze všech pěti, která má od roku Léto 2022 vzestupný trend.

Navíc má kolej naději, že i příští rok bude na zkoušky naditý, pokud jejich páťáci udrží trend. Z pěti studentů pátého ročníku si zkoušku zapsali 4 studenti. Eileen Whitecat si zapsala 3 zkoušky NKÚ, a to z předmětů Kouzelnický zeměpis, Lektvary a Obrana proti černé magii. Zbylí tři zkouškaři si pak zapsali po jednom předmětu. Jsou jimi Andrea Samonnlová z Péče o kouzelné tvory, AnnSam Tail z Kouzelnické tvořivosti a Connor Ian McBrownnies z Kouzelných formulí.

Ze čtyř šesťáků se dále vzdělávat rozhodly dvě slečny. Vedle prefektky Emy Talia se zkouškou z Kouzelnické tvořivosti se Theresa Meyers pokouší o splnění plného počtu NKÚ! Po loňských pěti V si letos slečna zapsala dalších pět zkoušek: Kouzelnickou češtinu, Latinu, Lektvary, Literární seminář a Starodávné runy.

V sedmém ročníku je dohromady 12 červených. Z tohoto velkého počtu si OVCE zapsala trojice odvážlivců. Elizabeth Katherine Arlenová vyběhla z mrazáku přímo do zkoušení z Literárního semináře. Po boku jí stojí dvojice odvážných lvů: James Denny Freedom a Tarabas Orionis. Ti se nechávají zkoušet z Obrany proti černé magii (James) a Lektvarů (Tarabas).

Z dvanácti dospělých kouzelníků se na dobrovolné zkoušky CKÚ vrhla trojice studentek. Každá si zapsala právě dvě tyto zkoušky, což je počet, který vyrovnává celkový počet zkoušek Mrzimoru (jako druhé nejzkoušenější koleje). Christina Elizabeth Stark se vrhla na zkoušky z Kouzel všedních dnů a Studia mudlů, Skylar Blair Anderson si vybrala zkoušky z Péče o kouzelné tvory a Starodávných run a poslední zkouškařkou je Una Vinona Flare, která se rozhodla otestovat své znalosti v oborech Chov dinosaurů a Kouzelné formule.

Zajímavostí pro Nebelvír je, že i letos jejich duch navštěvuje kurzy posmrtného vzdělávání. Martin Matýsek si zapsal zkoušky z Kouzelné kávy a Lektvarů.

Zmijozelská kolej je letos opět nejméně zkoušenou kolejí. Ač loni se nedalo mluvit o tom, že by kolej vůbec zkoušená byla, neboť neměla žádnou zapsanou zkoušku, letos se vyrovnala klesajícímu Havraspáru s počtem pěti zkoušek.

V koleji není žádný šesťák, který by mohl skládat dobrovolné zkoušky NKÚ, a tak čísla pro tento typ zkoušek stojí jen na páťácích. Šťastná zelená šestka se tak na příští rok může rozdělit přesně napůl mezi páťáky a šesťáky. Na právě jedno povinné NKÚ se zapsaly slečny Enselis Ismenia, Maraike Auri Nordahl a Nessa Naiadés. První jmenovaná se rozhodla otestovat své znalosti Drakovědy, druhá zkouší štěstí z Knihomilství a poslední se vzdělává v Kouzlech všedních dnů.

Další v pořadí jsou zkoušky OVCE. Před prahem dospělosti stojí sedm zelených studentek. Překročit jej se pokusily dvě slečny. Annya Liddle si zapsala zkoušku z Lektvarů, Elaine Robillard se vrhla na Studium mudlů.

Z jedenáctky dospělých kouzelníků si zkoušky CKÚ nezapsal nikdo. Vedle shodné zajímavosti s Havraspárem je pak speciální zajímavostí Zmijozelu skutečnost, že letos nemají zapsanou ani jednu dobrovolnou zkoušku.

Z šedesáti napočítaných obyvatel Prasinek a Godrikova Dolu si zkoušku nezapsal nikdo.

Ze čtrnácti aktivních zaměstnanců hradu se k alespoň jedné zkoušce zapsala pětice tmavě fialových. Vedle George McGloida se zkouškou z Lektvarů si jednu zkoušku napsal ještě Martin Javor z Mytologie. Plný počet dvou zkoušek si zapsala trojice zaměstnanců. Aki san Marino skládala zkoušky z Knihomilství a Kouzelné kávy, Claps Craps se vrhl na starost o zvířata a skládal zkoušky z předmětů Kočka, tvor v kouzelnickém světě a Péče o kouzelné tvory. Poslední tmavě fialovou dvojzkouškařkou je Maya Prinz, která se podívala na hradní funkce a zkoušky má z předmětů Prefektování a primusování a Šéfredaktorské minimum.

Z dvaceti šesti profesorů si alespoň jednu zkoušku zapsala téměř polovina. Konkrétně je to 11 profesorů. Pouze Anseiola Jasmis Rawenclav a Barbara Arianne Lecter si zapsaly právě jednu zkoušku. První jmenovaná si zapsala Nitročáry u nejnovějšího přírůstku do sborovny, Barbara si pak zapsala Kouzelnickou haute couture. Zbylých devět profesorů si zapsalo po dvou zkouškách. Amanda Wright se vrhla na Fortunaci a Kariérní přípravku a Arietty Liella Minette se rozhodla vzdělávat ve Famfrpálové praxi a Kouzelnickém univerzu. Bývalý inspektor výuky Filius Orionis si zapsal předměty kolegyň právě jmenovaných, Bodohrotičství a Základy zdravobytí. Grace Annabeth Reatcher se rozhodla mít hlavu v oblacích a u Olivera McCollina si zapsala Létání na koberci s Létáním na koštěti. Hekatea Centaurix si zapsala předměty Kočka, tvor v kouzelnickém světě a Zeměplochismus, Marylin Cuthbert se vrhla na prověření svých znalostí v oblastech Spánkologie a Tajemství úspěchu. Mintaka Orionis si letos zapsala zkoušky z Astrálního cestování a Knihomilství, Oliver McCollin si zapsal Bodohrotičství a Nitročáry. Bývalá šéfredaktorka Denního věštce Theresa Veilin Brendi si zapsala stejnou kombinaci zkoušek jako kolegyně san Marino a zkouší se z Knihomilství a Kouzelné kávy.

Lehce ubylo i profesorů, ke kterým se letos zkouškaři zapsali. V letošním roce alespoň jednu zkoušku vypsalo 20 pedagogů. Nejvíc zkoušek letos vypsala současná inspektorka výuky Barbara Arianne Lecter. Přes veškeré předměty, které profesorka vyučuje, se u ní všech 6 zkoušek skládá z Lektvarů. Pět zkoušek vypsala šestice profesorů. Vedle sourozenců Orionisových a dvojice Amanda Wright a Arietty Liella Minette, které se spolu dělí o předměty, mají pět zkouškařů ještě Hekatea Centaurix a Keša z Borové. Čtveřici zkoušek vypsala čtveřice profesorů. Jedná se o Nerys Heliabel Ghostfieldovou, Marylin Cuthbert, Selenu Enail Smithovou a Olivera McCollina, který může vděčit tomuto počtu právě dvěma lidem. Trojici zkoušek letos vypsala samotná koordinátorka zkoušek Anseiola Jasmis Rawenclav. Dvě zkoušky pak vedle loňské vítězky této kategorie – Niane z Libelusie – vypsaly ještě Any Dawson, Sally-Ann Olson a Theresa Veilin Brendi.

V tomto roce jsme měli našich 67 zkoušek rozdělených mezi 38 předmětů. Dva zájemci si zapsali zkoušky z předmětů Bodohrotičství, Kouzelné formule, Kouzelnická tvořivost, Kouzla všedních dnů, Latina, Nitročáry, Obrana proti černé magii, Starodávné runy a Studium mudlů. Tři zájemce si letos našly předměty Kočka, tvor v kouzelnickém světě, Literární seminář a Základy zdravobytí. Po čtyřech zájemcích mají předměty Knihomilství, Kouzelná káva a Péče o kouzelné tvory. Vítězem této kategorie jsou již avizované Lektvary, které přinesly kolegyni Lecter vítězství v předešlé kategorii.

Na závěr snad nezbývá nic jiného než popřát ovčákům mnoho štěstí u zkoušek a profesorům a hezké čtení!

Pro Denní věštec
Oliver McCollin

Komentáře

  1. Fíha, až se mi z těch statistik zatočila hlava. Pěkný shrnutí. Všem přeji hodně štěstí a málo pocuchaných nervů! Vy to dáte!

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *