Hradní výuka pod drobnohledem MK!

| Vydáno:
V právě uplynulých dnech, tj. na přelomu školních let Zima 2020 a Léto 2020, proběhla na naší škole zevrubná inspekce provedená v naprostém utajení panem Ámosem Ko-Menským, pracovníkem Odboru pro vzdělávání kouzelníků Ministerstva kouzel. Dotyčný sice konstatoval „závažné mezery v nabídce tradičních čarodějnických umění, disciplín a nauk“, ovšem zároveň směrem do budoucna vyjádřil naději, že „stávající inspektor výuky si je těchto nedostatků vědom a podniká potřebné kroky k jejich nápravě“.